Anasayfa » İlan Arşivi » Resmi İlanlar


T.C. LAPSEKİ İCRA DAİRESİ 2016/28 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
T.C.
LAPSEKİ
İCRA DAİRESİ
2016/28 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NOLU TAŞINMAZIN:
Özellikleri                            : Çanakkale İl, Lapseki İlçe, 250 Ada No, 178 Parsel No, Üvezler Ovası Mevkii, Çardak ,
Taşınmaz toprak yapısı tınlı olup,ulaşım kolay olmaktadır.Taşınmaz Tekçe buzanesi olarak bilinen alanın yanmdadır.Taşınmaz üzerinde kapama meyve bahçesi bulunmaktadır.Üzerinde 10-12 yaşlarında kiraz,4-5 yaşlarında şeftali,6-7 yaşlarında vişne, 10-12 yaşlarında erik, 15-16 yaşlarında zeytin ağaçlarından oluşmuş meyve bahçesi vardır.Meyve bahçesi bakımlıdır.
Adresi                                    : Çardak
Yüzölçümü          :Toplam 3.830,65 m2 olup, satışa konu 1/4 957,66 m2 borçlunun hissesidir.
Arsa Payı             : 1/4
İmar Durumu     : İmar planı dışında olduğu bildirilmiştir.Dosyada imar cevabı mevcuttur.
Kıymeti                : 22.153,25 TL
KDV Oranı          : %18
Kaydındaki Şerhler          : Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcuttur. 06/02/2007 Tarihli Bakanlar Kurulu
Kararına istinaden yabancı gerçek kişilere ve tüzel kişilere satılmaz.Sınırlı ve Ayni Hak tesis edilemez.
1. Satış Günü       :  02/11/2017 günü 09:50 - 10:00 arası
2. Satış Günü      : 01/12/2017 günü 09:50 -10:00 arası
Satış Yeri             : Lapseki Adliyesi - Lapseki İcra Müdürlüğü odası, LAPSEKİ/ÇANAKKALE
 
 
Satış şartları:

  1. İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
  2. Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
  3. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
  4. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
  5. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
 
  1. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/28 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 18/08/2017