Anasayfa » İlan Arşivi » Resmi İlanlar


T.C. LAPSEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI


KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Taştepe Köyü, 11 ada, 67
parsel sayılı taşınmaz.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/174 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
 

Sıra No Dosya No İli İlçesi Mah/Köy Ada Parsel Maliki Kamulaştırı lan Alan
1 2017/174 Çanakkale Lapseki Taştepe
Köyü
11 67 Şükriye Toyran 294,20 m2