Anasayfa » İlan Arşivi » Resmi İlanlar


Lapseki Belediye  Başkanlığı'ndan MUHTELİF İŞYERLERİ KİRALAMA İŞİ


 İHALE İLANI

Lapseki Belediye  Başkanlığı'ndan
MUHTELİF İŞYERLERİ KİRALAMA İŞİ

1 - İdarenin :
 a) Adresi : Belediye Başkanlığı  Lapseki/Çanakkale
 b) Telefon / Belge geçer : 0 286 5121044 - 0 286 5121018
 c) Elektronik posta adresi  : info@lapseki.bel.tr

2 - İhale Konusu İşin     :
 a) Niteliği,türü,miktarı :  Şehiriçi Minibüs ve Öğrenci Servis Hattı Satış.

3 - İhalenin :
 a) Yapılacağı yer : LAPSEKİ  BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ENCÜMEN TOPLANTI SALONU
 b) Tarihi ve saati : 19/09/2017 SALI GÜNÜ SAAT 10:00                       
TALİPLİ ÇIKMAYAN İŞYERLERİ AYNI ŞARTLARLA 26/09/2017 SALI GÜNÜ SAAT 10:00 DA TEKRAR İHALE EDİLECEKTİR.
ŞEHİRİÇİ ÖĞRENCİ SERVİSİ HATTI BİR ARAÇLIK KULLANIM HAKKI SATIŞI
 
 
 
 
İŞİN NİTELİĞİ
 
 
 
ARAÇ SAYISI
    MUHAMMEL BEDEL
TL
Bir Araç İçin
GEÇİCİ TEMİNAT
TL
Bir Araç İçin
 
1
ÖĞRENCİ SERVİS
        HATTI
1     25.000,00 750,00
 
2
ÖĞRENCİ SERVİS
        HATTI
1     25.000,00 750,00
 
3
ÖĞRENCİ SERVİS
        HATTI
1     25.000,00 750,00
 
4
ÖĞRENCİ SERVİS
        HATTI
1     25.000,00 750,00
 
5
ŞEHİRİÇİ MİNİBÜS      HATTI 1     200.000,00 6.000,00
01-)Belediyemiz şehiriçi  minibüs ve öğrenci servisi hattı 1(bir)araçlık kullanım hakkı satışı ,muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı araç hatları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif   usulü ile satışa sunulacaktır.
    Kiralama ihalesi Lapseki Belediyesi Encümen Salonunda 19/09/2017 tarihinde saat 10:00’da başlayacak olup,Belediye Encümeni huzurunda ilanda gösterilen sıralama takip edilerek 15'er dakika ara ile yapılacaktır.
02-)İhale ile ilgili şartnameler hafta içi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz  Hizmet Binası, Emlak Servisinde görülebilir.
    İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 19/09/2017 saat 09:30’a kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye hizmet binası emlak servisine başvurmaları gerekmektedir.
 
 İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER
 
 01-)Dilekçe,
 02-)Kanuni İkametgah Belgesi, (tüzel kişi ise)Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
 03-)Nüfus Cüzdan Fotokopisi,(tüzel kişi ise)Ticaret Sicil Belgesi
 04-)Geçici ihale teminatı, Teminat Mektubu verilmesi halinde;süresiz ibaresi şartı aranır
 05-)Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü
06-)Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü
 07-)Şartname bedeli makbuzu (50,00 TL) (Ticari faaliyette bulunmayan derneklerden 10,00 TL)
 08-)Yeterlilik belgesi.(Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin,Belediyemize borcu bulunmayacak olup,borcu olan isteklilere yeterlilik belgesi verilmeyecektir.)
 09-)Yaptığı işin nevine uygun Oda Kayıt Belgesi.
 
- İdare İhaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.
- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.
 
İLAN OLUNUR.