Toplantıda İdare birliğinin sağlanması, kamu hizmetlerinin gözden geçirilerek etkinliğinin arttırılması, kamu idarelerinin ahenkli çalışması için gerekli tedbirlerin alınması, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 2022 yılında yürüttükleri ve yürütecekleri hizmetlerin değerlendirilmesi ve işbirliği gerektiren hususlarda gerekli koordinasyonun sağlanarak karşılaşılan sıkıntıların çözüme kavuşturulması görüşülmüştür.
 
 
Ercan Özçetin