Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulama Merkezinde 6 uzman hekim, 4 sağlık personeli ile akupunuktur, proloterapi, kupa, sülük, larva, hacamat, mezoterapi ve ozon tedavileri yapılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,  yetkili ve uzman hekimlerce geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi tanı ve tedavi yöntemlerini etik ilkeler doğrultusunda halkın hizmetine sunduğu bildirildi. Kent merkezinde bulunan hastane ek binasındaki GETAT Ünitesinde 6 uzman hekim, 4 sağlık personeliyle verilen hizmetle ilgili bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;
AKUPUNKTUR
Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul görür hale gelmesiyle bir çok ülkede resmi olarak kabul edilen bir tedavi yöntemidir. Sıklıkla tedavide vücudun belli bölgelerine çok ince uçlu steril iğneler batırılmaktadır. Bu iğneler belirli süre vücutta tutulmaktadır. İğneler tek kullanımlıktır. İğnelerin nereye yerleştirileceğine bağlı olarak hastadan sırtüstü, öne veya bir tarafına yatması istenir. Akupunktur genellikle nispeten ağrısızdır.
PROLOTERAPİ
Proloterapi kas- eklem ağrı ve zedelenmeleri için kullanılan tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntemidir. Proliferatif ve irritan solüsyonların (anestezik madde ile birlikte yapılabilir) eklem bağ dokusu içine enjekte edilmesi uygulamasıdır. Enjeksiyonlar, genellikle zedelenmiş, aşınmış, güçleri azalmış tendon ve ligamentlere ve eklemlere yapılır. Amaca uygun olarak seçilen ilaç karışımları bölgesel olarak, özel iğnelerle ve özel tekniklerle uygulanır. Proloterapi işlem öncesi hazırlık dahil olmak üzere, toplamda 30 dakika veya daha az bir sürede tamamlanır.
MEZOTERAPİ
Mezoterapi cilt altındaki kolajen ve elastin gibi yapıları uyararak bölgedeki kan dolaşımı, lenfatik dolaşım ve immün cevap düzenleyen bir tedavidir. Mezoterapi uygulaması, vitaminlerin, minerallerin, aminoasitlerin, enzimlerin tek başlarına ya da genellikle karışım halinde derinin orta tabakasına mikroenjeksiyon ile uygulanması şeklinde yapılır.
KUPA VE YAŞ KUPA (HACAMAT) UYGULAMASI
Kupa terapisi, konusunda yetkili sağlık çalışanının cilde özel kaplar ile vakum uygulayarak yaptığı eski bir alternatif tıp şeklidir. Etkinliği derin doku masajı yaparak kan akışının hızlandırılması esasına dayanır. Yaş kupa ise eğitim almış doktorlar tarafından belli vücut noktalarında bölgesel vakumla beraber yüzeysel cilt kesikleri oluşturarak kan alınması uygulamasıdır (Hacamat).
OZON TERAPİ
Saf oksijenden özel bir jeneratör vasıtası ile elde edilen ozon gazının hastanın kendi kanı veya serum fizyolojik ile karıştırılarak, ya da gaz halinde vücudun çeşitli bölgelerine verilmesi ile uygulanan bir geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemidir. Ozon, üç oksijen atomundan oluşan bir kimyasal bileşiktir (O3).Ozon tedavisi birçok patolojik durumu iyileştirir veya tamamen düzeltir. Üç oksijen atomundan oluşan ve aktif oksijen molekülü olan ozon gazını kullanarak hastaya ve hastalığa özgü olmak üzere vücuda farklı yollarla verilerek yapılan iyileştirici tedavilere “ozonterapi” adı verilmektedir. Tedavi uygulamalarından biri veya birkaçı hastaya veya hastalığa göre bir seans sayısı belirlenerek uygulanabilir. Seans sayısı ortalama 8-10 arası olmakla beraber hastanın durumuna göre artabilmektedir.
SÜLÜK (HİRUDOTERAPİ) UYGULAMASI
Sülüklerle yapılan tedaviye,Tıbbi Sülük Tedavisi,Hirudoterapi (hirudutherapy) veya leechtherapy adı verilmektedir.Sülükler çok eski çağlardan beri bilinmekte ve bazı hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.Sülükler ektoparazittir yani canlıların dış yüzeyine yapışıp kan emerek beslenirler.Sülükler hermafrodittirler (bir sülükte hem erkek hem de dişi üreme organları bulunur).Türkiye’de Tıbbi sülüklerin H. medicinalis ve H. verbana’nın türü yaşamaktadır.Dünyada en önemli sülük ihraç eden ülkelerden birisi Türkiye’dir. Sülükler 120’den fazla biyoaktif madde salgılar. Bu salgıları tedavide kullanılır.
LARVA (MAGGOT) UYGULAMASI
Lucilia sericata isimli sineklerin steril hale getirilmiş larvalarının (magot, kurtçuk) kronik yaraların tedavisinde kullanılması larva tedavisi adı verilir. Genellikle larva tedavisi tıbbi ilaç tedavisi ile iyileşmeyen, ilaçlara direnç gösteren ve yara temizliği yapıldığı halde tekrar temizleme ihtiyacı gerektiren çoğunlukla da etkilenen doku ve organın kesilme ihtimali olduğu olgularda son seçenek olarak kullanılır.”
GETAT Ünitesinde yapılan uygulamaların SGK tarafından ödendiği ve tüm işlemlerin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen fiyat tarifesi üzerinden hastaya faturalandırıldığı hatırlatıldı.
Haber Merkezi