Dünya Sağlık Örgütü,  GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) uygulamalarını uzun yıllardır geliştirilmeye devam eden sağlık uygulamaları olarak nitelendirmektedir. Japonya, Kore, Hindistan ve Çin vb. Asya ülkelerinde GETAT, hastalıkların tedavisinde ve yönetiminde temel rol oynamaktadır. Hastanemizde ise, yaygın olarak kullanılan GETAT yöntemlerinden; Ozon Tedavisi uygulaması yapılmakta olup, uygulama, Anestezi ve Reanimasyon uzmanı Uzm. Dr. Tolga Terzi ve deneyimli sağlık personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. İlerleyen süreçte Mezoterapi ve Kupa (Hacamat) Uygulamasına da başlanması planlanmaktadır.
GETAT Polikliniğinde yapılan işlemler SGK tarafından ödenmemektedir. Yapılan işlemler Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen fiyat tarifesi üzerinden hastaya faturalandırılmaktadır.
 
Ercan Özçetin