Geçtiğimiz gün AFAD İl Müdürlüğü’nün hafta sonunda yaşanması beklenen şiddetli rüzgârın, orman yangını riskini artırması yönünde uyarıda bulunmasının ardından, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü orman yangınlarıyla mücadele etmek amacıyla ilave tedbirler aldı.
“02 TEMMUZ -15 EYLÜL TARİHLERİ SÜRESİNCE GİRİŞLER YASAKLANMIŞTIR.”
Vali İlhami Aktaş’ın imzacısı olduğu ve Orman Bölge Müdürlüğü’nün yapmış olduğu açıklamanın tamamı şu şekilde:
”1-6831 Sayılı Orman Kanunu’nun ‘Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler. ‘ Hükmüne uygun olarak Çanakkale İlindeki ormanlık alanlara görevliler dışında 02 Temmuz -15 Eylül tarihleri süresince girişler yasaklanmıştır.”
“VATANDAŞLAR SÜREKLİ BİLGİLENDİRİLECEK”
2- Tüm iletişim araçları kullanılarak vatandaşlarımızın orman yangınları riski konusunda bilgilendirmenin yapılması,
“SÖNDÜRME EKİP VE EKİPMANLARI HAZIR OLACAK”
3-  ‘Çanakkale İli 2022 Yılı Orman Yangınları Mücadele Komisyon Karar’ ile belirlenmiş olan Çanakkale Vilayeti dahilinde ki kamu kurum ve kuruluşlarda orman yangınlarında kullanılabilecek (Dozer, greyder, loder, treyler, itfaiye aracı, arazöz vb.) her türlü araç ve gereçlerin görevli elemanları ile birlikte kritik hava hallerinde, her an kullanılmak üzere göreve hazır olarak bekletilmesi, orman idaresinin talebi üzerine ilgili araçların derhal temin edilmesi ve nakli için gerekli koordinasyonun Çanakkale İli Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yerine getirilmesi,
4- Orman yangınlarına sebebiyet verenlerin tespiti gayesi ile gerekli önlemlerin alınması, şüphelisi tespit edilenler ile ilgili olarak kanunda öngörülen yasal işlemlerin uygulanması, ayrıca ilgili hususların kaymakamlıklarca köy halkına duyurulması hususlarında gereğinin yapılmasını arz ederim.”
 
Tuğba Kulasoy