Kepez Belediyesi Kasım Ayı 2. Birleşimi 1. Oturumu Kepez Turhan Milyon Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Belediye Meclisi'nde 2023 yılı Gelir Gider Bütçesi ile 2023 Yılı Gelir Tarifesi gündem  maddeleri görüşüldü.
Mecliste Plan Bütçe Komisyonu tarafından rapora bağlanan 2023, 2024 ve 2025 yılı Gelir Gider Bütçesi okunurken, bütçeler geliri gidere denk olarak yapılarak 11'i kabul, 3'ü çekimser olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.
Ardından 2023 mali yılı gelir tarifesi gündem maddesi görüşüldü. Maddenin görüşülmesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye  Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Park Ve Bahçeler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüklerinin  2023 yılı hizmet fiyatları ile ilgili tarifeler okundu.
Plan bütçe Komisyonunun 2023 yılı geliri tarifesini belirlemede 2  kriteri uygulayarak, yeni hizmet fiyatlarını belirlediği belirtildi.
Toplantıda ücret artışlarının belirlenmesinde birinci kriterin devlet kurumları tarafından belirlenen ve bu sene %122.93 olan Vergi Usul Kanunun yeniden değerleme artış oranı baz alarak yapıldığı ve ikinci kriterin maliyeti belli olan hizmetlerde uygulanan  maliyet üzerinden hareket ederek, 2023 yılı gelir tarifesi artışlarını belirlenmesi olduğu ifade dildi.
 Kepez Belediyesi 2023 yılı gelir tarifesinde hizmetlere en fazla %122.93 olmak kaydı ile ücret artışları gerçekleştirilirken, tarife oylamaya sunuldu.
 2023 yılı gelir tarifesi 11 kabul 3 çekimser oy çokluğu ile kabul edilirken, 2023 yılı bütçesi 250 Milyon TL olarak, belirlendi.
 
Tuğba Kulasoy