Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Baro Başkan Yardımcısı Av. Şebnem Çıtak, Baro Yönetim Kurulu Üyeleri, Baro Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Gizem Pekince ve avukatlar katıldı.
Tören saygı duşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra törende günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Baro Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Gizem Pekince, "25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" İnsan haklarını ihlal eden diktatör düzene karşı mücadele veren Mirabel Kardeşlerin 25 Kasım 1960'da tecavüz edilerek ve dövülerek öldürülmesinin anısına, baskılara yenilmeyen yürekli kadınların mücadelesini onurlandırmak ve kadınlara yönelik şiddetle mücadele etmek adına ölümsüzleştirdiğimiz gün. Bugün de kadınlar eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam için mücadele vermeye devam etmektedir. Ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde kadınlar toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, aile içi ve toplumsal şiddete, ayrımcılığa karşı EŞİT ve ÖZGÜR olma mücadelesi vermektedir.  Yakın tarihte İran'da Mahsa Amini'ni başörtüsü gerekçe gösterilerek öldürülmesinin ardından güçlenen kadın hareketini selamlıyoruz.  Mücadeleleri mücadelemizdir. Kadına yönelik şiddetle mücadele için ulusal eylem planları yapılmasına rağmen, ülkemizde kadına yönelik şiddetin arttığını, kadınlarımızın, kız çocuklarımızın her alanda, eğitim, yaş, sosyo-ekonomik durum ayırt etmeksizin, şiddet gördüğünü, tacize, tecavüze uğradığını ve en önemli insan hakkı olan yaşam hakkının ihlal edildiğini endişeyle gözlemlemekteyiz. İstanbul Sözleşmesinden hukuka aykırı bir şekilde çekinilmesi, Türk Medeni Kanunuyla ve 6284 sayılı Yasa ve Uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan kadın hakları kazanımlarını ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılacağının kamuoyunda sürekli gündemde tutulması, laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşılması toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı açıklamaların desteklenmesi, toplumsal cinsiyet derslerinin müfredatlardan çıkartılması, kadını özgür birey olarak görmeyip, sadece aile içinde bir birey olarak sınırlandıran zihniyetin oluşmasına yol açan politik uygulamalar v.b gibi nedenlerle kadınlar daha fazla şiddete açık hale getirilmektedir. Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması devletin sorumluluğundadır. Özel ve kamusal alanda kadına yönelik şiddet hala devam ediyorsa, kadınlar güvende olmaları gereken toplu taşıma araçların ve caddelerde dahi tanımadıkları erkekler tarafından şiddete uğruyorsa, aldıkları koruma kararlarına rağmen öldürülüyorsa, bunun nedeni şiddetle etkin ve kararlı şekilde mücadele edilmemesi, aksine, kadınların insan haklarını ve en önemlisi yaşam haklarını koruma altına alan kanunları ve uluslararası sözleşmeleri kaldırmaya yönelik saldırılar karşısında etkisiz kalınmasıdır. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yasal mevzuatın yanında, toplumsal zihniyetin değiştirilmesi de çok önem arz etmektedir. Bu bağlamda, devletin çok yönlü ve bütüncül politikalar üretmesi yanında, bu mücadelenin toplumsal düzeyde genele yayılarak etkin ve kararlı yürütülmesi gerekmektedir. Ancak günümüzde   ülkemizde zihniyet dönüşümüne yol açacak politikalar oluşturmadığı gibi tam tersi kadınların insan haklarını koruma altına alan kanunları ve uluslararası sözleşmeleri kaldırmaya yönelik çalışmalara destek olunmasının   ve İstanbul Sözleşmesinden hukuka aykırı olarak çekinilmesinin kadına yönelik şiddette kadınları korumasız bıraktığını ve kadınların yaşam hakkının ihlaline yol açtığını görmekteyiz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için 6284 Sayılı Kanun ve imzalamış olduğumuz uluslararası sözleşmeler başta olmak üzere, kadın haklarını güvence altına alan mevzuatın devletin her bir organı tarafından eksiksiz uygulanması, uygulamanın denetlenmesi, toplumsal cinsiyete duyarlı, eşitsizliği ortadan kaldıran politikalar üretilmesi, kadına yönelik şiddet suçlarında etkin ve caydırıcı cezalar verilerek bu cezaların infazının eksiksiz tamamlanması ile temel bir insan hakları belgesi olan İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'nin yeniden yürürlüğe konulması öncelikli taleplerimizdir. Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak bıkmadan, usanmadan ve yılmadan tekrar ve tekrar söylüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamadan, kadın erkek eşitliğini sağlamadan Türkiye'de demokrasi olmaz, olamaz. Kazandığımız hakları ve hukuki kazanımları elimizden alacak olan düzenleme ve değişikliklerin karşısında olmaya devam edeceğimizi, yasaların eksiksiz olarak uygulanması konusunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamalarını takip edeceğimizi, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden hayata geçirilmesi yönündeki ısrarımız ve kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz" dedi.
 
Tuğba Kulasoy