Lapseki Belediyesi toplantı salonunda yapılan program Belediye personeline, tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik halinin en üst seviyede bulundurulması ve geliştirilmesi konusunda İş Güvenliği Uzmanı Didem Kiray ve Hekim Filiz Başıbüyük tarafından Temel İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında bilgiler verildiği öğrenildi.
Eğitim kapsamında anlatılan bilgilerde, temel iş sağlığı ve iş güvenliği ana başlığı altında belediye personeline yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası sebepleri, hukuki sonuçları ve çalışma mevzuatının yanında yönetmeliğin yanı sıra işyerinde iş gereği uyulması gereken konular anlatıldığı öğrenilirken ,Uzmanların hassas olarak üzerinde durduğu konular kapsamında, belediye personeline dikkat etmeleri ve işlerini yaparken her zaman riskleri göz önünde bulundurmaları konusunda telkinlerde uygulamalı gösterildiğiöğrenildi.

Ercan Özçetin