Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen panele; TÜB Alt Kurul Dönem Başkanı olan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, TÜB Alt Kurul Üyeleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okhan Akdur, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Çağlar ve Prof. Dr. Meryem Çamur Demir, TÜB Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aras ve TÜB üyesi üniversitelerden akademisyenler katıldı.
Kırıklareli Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Başkanı Öğr. Gör. Çiğdem Ovacı Beji’nin moderatörlüğünü yaptığı panelde gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından panalistler projeleri hakkında bilgiler aktardılar.
Projelerden Sorumlu Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Doğan Ünal Erasmus+ KA204 Programı kapsamında “E-Care Evde Palyatif Bakım için Açık ve Uzaktan Eğitim” projesi; Eğitim Öğretim Geliştirme Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Alaettin İşeri Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında “Kırklareli Üniversitesi-Öğrenmeyi Öğrenme İçin Eğitici Eğitimi Programı” projesi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Özge Sığırcı TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında “Geri Dönüştürülmüş Malzemeden Sürdürülebilir Ürün Mesajlarının Tüketici Algısı ve Davranışı Açısından İncelenmesi” projesi; Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Pelin Dikmen Yıldız European Cooperation in Science and Technology-COST Association kapsamında “Prenatal Ruh Sağlığı ve Doğum İlişkili Ruh Sağlığı” COST Aksiyonu projesi, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Erdal İmamoğlu TÜBİTAK 1002- Hızlı Destek Programı kapsamında “Dickson Polinomları ve (K+1)-İnci Tür Dickson Polinomları ile Ayrık Polinom İnterpolasyonu” projesi; hakkında bilgi ve deneyim paylaşımında bulundular.
Haber Merkezi