ÇOBİLTUM uzmanlarından Öğr. Gör. Nilay Tezel öğrencilere taramalı elektron mikroskobu (SEM), geçirimli elektron mikroskobu (TEM) ve örneklerin analize hazırlama ve kaplama işlemleri hakkında bilgiler verdi. Mikroskoplarda yapılan örnek çalışmalar, görüntüleme çalışmaları ve analiz sonuçları hakkında bilgiler verildikten sonra Kimyager Mert Akgün tarafından element tayini yapılan ICP-OES ünitesi, mikrodalga, mineral tayinleri yapılan XRD ünitesi yanı sıra kalori, kül ve karbon-kükürt analizleri yapılan ekipmanlar detaylı olarak aktarıldı. Toprak analizleri laboratuvarında yapılan çalışmalar ardından arkeometri laboratuvarına geçildi. Örg. Gör. Tolga Özak tarafından öğrencilerimize portatif XRF cihazı (pXRF) ile metalik madenler üzerinde ölçüm uygulaması yapıldı. Arkeolojik kazılardan elde edilen buluntular ve laboratuvara analiz için gönderilen olası meteorit örneklerinden yapılan jeokimyasal analizler hakkında bilgiler verildi.
Haber Merkezi