ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Üniversitede istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan Ek 2. maddesine göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak.
Detaylı bilgi edinmek için tıklayınız