Toplantıya Rektörlük Kalite Güvence Komisyonu Başkan V. Prof. Dr. Pelin Kanten ve komisyon üyeleri Doç. Dr. Yener Pazarcık, Doç. Dr. Salim Razı, Öğr. Gör. Ergül Söylemezoğlu ile Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Ceylan ve Kalite Güvence Ofisi katılım gösterdi.
Haber Merkezi