TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesinde gerçekleşen açıklamayı yapan Başkan Atilla Öztürk, açıklama metnindeki amacın, sağlıklı ve güvenli bir inşa süreci için olması gerekenleri tartışmaya açmak olduğunu ifade etti.
Türkiye’deki riskli yapı stokunun tespiti ve bunlara yönelik politikaların belirlenmesi ile imar uygulamalarından doğan sorunlarının doğrudan bu metnin konusu olmadığını belirten Uğur, “Ülkemizde her yıl ortalama 100 bin yeni yapı üretilmektedir. Bu öneriler ile amaçlanan, riskli yapı stokuna her yıl yeni risklerin eklenmesini önlemek ve riskli yapıların dönüştürülmesi veya güçlendirilmesi süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesinin altyapısını oluşturmaktır” diye konuştu.
Haber Merkezi