Çanakkale’de ormanlık alanlara girişler, ülke genelinde orman yangınları yaşanması ve orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden valilik kararıyla yasaklandı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından  ilgili yerlere iletilen kararda, "Çanakkale ilindeki ormanlık alanlara, orman içinde faaliyet gösteren işletme sahipleri ve bunların ziyaretçileri, ormancılık faaliyetlerinde, ve orman içindeki ziraat alanlarında çalışanlar ile diğer görevliler haricinde 26 Haziran 2023 -15 Eylül 2023 tarihleri süresince girişler yasaklanmıştır" denildi.
Çanakkale’de ormanlık alanlara girişler, ülkemiz genelinde orman yangınları yaşanması ve orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden valilik kararıyla yasaklandı.
 Vali İlhami Aktaş’ın imzasıyla Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ilgili yerlere iletilen kararda şu ifadeler yer verildi:
“Son günlerde ülkemiz genelinde orman yangınları yaşanması ve orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem) orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur. Bu kapsamda: 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun "Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler" hükmüne uygun olarak Çanakkale ilindeki ormanlık alanlara, orman içinde faaliyet gösteren işletme sahipleri ve bunların ziyaretçileri, ormancılık faaliyetlerinde, ve orman içindeki ziraat alanlarında çalışanlar ile diğer görevliler haricinde 26 Haziran 2023 -15 Eylül 2023 tarihleri süresince girişler yasaklanmıştır. Tüm iletişim araçları kullanılarak vatandaşlarımızın orman yangınları riski konusunda bilgilendirmenin yapılması, ‘Çanakkale ili 2023 Yılı Orman Yangınları Mücadele Komisyon Kararı’ ile belirlenmiş olan Çanakkale Vilayeti dahilinde ki kamu kurum ve kuruluşlarda orman yangınlarında kullanılabilecek (Dozer, greyder, loder, treyler, itfaiye aracı, arazöz vb.) her türlü araç ve gereçlerin görevli elemanları ile birlikte kritik hava hallerinde, her an kullanılmak üzere göreve hazır olarak bekletilmesi, orman idaresinin talebi üzerine ilgili araçların derhal temin edilmesi ve nakli için gerekli koordinasyonun Çanakkale İli Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yerine getirilmesi, Orman yangınlarına sebebiyet verenlerin tespiti gayesi ile gerekli önlemlerin alınması, şüphelisi tespit edilenler ile ilgili olarak kanunda öngörülen yasal işlemlerin uygulanması, ayrıca ilgili hususların kaymakamlıklarca köy halkına duyurulması hususlarında gereğini rica ederim” denildi.
Haber Merkezi