Bir süredir yaşadığı şikayetleri üzerine Kardiyoloji polikliniğine başvuran 68 Yaşındaki erkek hasta Uz.Dr. Oğuz Yaşar Sarıgül tarafından yapılan tetkikleri neticesinde anjiyografi işlemi yapılması uygun görüldü. Hemen işleme alınan hastamıza 4 yerden %90 oranında daralmış ana damara baş parmak üzerinden yapılan anjiyo yöntemiyle 2 stent takılarak damarın açılması sağlandı.
24 saat süresiyle takibi yapılan hastamız şifa ile taburcu edildi.

Haber Merkezi