Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında görevli öğretim üyeleri Prof. Dr. H. Fatih Aşgün ve Doç. Dr. Sonay Oğuz tarafından iki hastaya uygulanan operasyonlarda, göğsün sağ yanına yapılan küçük bir kesi aracılığıyla önce kalp içindeki bir delik kapatıldı, sonraki hastada kalp kapağı değiştirildi.
Prof. Dr. H. Fatih Aşgün konu hakkında yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “Çanakkale ve çevresinde kalp cerrahisinin amiral gemisi olan kliniğimizde 14 yılı aşkın süredir neredeyse her gün yeni ve büyük bir operasyonu başarıyla gerçekleştiriyoruz. Üniversitemiz bünyesinde yürütülen yoğun çalışmalar ve yatırımlar sayesinde her tür kalp ameliyatının Çanakkale’de başarılı şekilde yapılabilmesi mümkün hale gelmiştir. Bunun son örneği minimal invaziv kalp cerrahisidir. Özellikle port-access endoskopik yöntemle gerçekleştirilen bu tür operasyonlar son yıllarda büyük merkezlerde uygulanmaya başlamıştır. Standart yaklaşımda hastanın, iman tahtası olarak isimlendirilen göğüs kemiği boydan boya kesilmek suretiyle kalbe erişim sağlanmaktadır. Bu yaklaşım her ne kadar kalbe tam erişim sağlasa da ameliyat sonrası dönemde daha fazla kanamaya, akciğer sorunlarına, hastanede yatış süresinin uzamasına, kan ihtiyacının artmasına, ciddi enfeksiyon gelişim riskine ve kemik iyileşene dek 6-8 hafta boyunca korse kullanımı gibi çeşitli tedbirlerin alınmasına yol açmaktadır. Üstelik çoğu ameliyatta kalbin tamamına erişime de gerek duyulmamaktadır. Minimal invaziv kalp cerrahisi, iman tahtasını kesmeden ve göğüs duvarına uygulanan küçük bir kesiden kalbe ulaşmak suretiyle aynı operasyonun uygulanması yöntemidir. Değişen sadece kalbe erişim yolu olup tedavi edici cerrahi teknik standart yöntemde uygulanan ile aynıdır. Dolayısıyla göğüs kemiğinin kesilmesinden kaynaklanan riskler azaltılırken cerrahi etkinlikten ödün verilmemektedir. Minimal invaziv kalp cerrahisi sayesinde hastalarda ameliyat sonrası kanama miktarı ve kan ihtiyacı azalmakta, özellikle akciğer rahatsızlığı bulunan hastalarda solunun fonksiyonları daha iyi korunmakta, iyileşme süreci daha hızlı olduğu için yoğun bakımda ve serviste kalış süreleri kısalmakta, sağladığı faydalarla (kesinin daha küçük olması, doku hasarının daha az olması, akciğer fonksiyonlarının daha iyi olması, solunum cihazında geçirilen sürenin kısalması, hastaneden daha erken taburcu olma, vb sebeplerle) ciddi enfeksiyon riski azalmakta, korse kullanım ve yatakta sırt üstü yatma zorunluluğu ortadan kalkmakta, nihai olarak kesinin küçük ve özellikle kadınlarda meme altına yapılması nedeniyle yara izi sorunu azalmaktadır. Minimal invaziv cerrahinin direk görüş yerine endoskopik yöntemle yapılması kesinin daha da küçültülebilmesine, kaburgaları ayırmak zorunluluğu ortadan kalktığı için daha az doku hasarı ve ağrı oluşmasına, işlem esnasında cerrahın konforunun artmasına bağlı olarak cerrahi süresinin kısaltılabilmesine olanak sağlar. Ancak bu yöntemin teknik nedenlerle her hastaya uygulanamayacağı, bazı hastaların ameliyatının standart yöntemle uygulanmasının bir zorunluluk olduğu da unutulmamalıdır. Bundan sonraki dönemde kliniğimize başvuran ve bu yöntem için uygun hastalarımıza artan sıklıkta minimal invaziv kalp cerrahisi uygulamayı planlamaktayız. Kalp hastalıklarının tedavisi için büyük kentlerdeki merkezlere başvurma zorunluluğundan kurtulan Çanakkale halkına, çağdaş ve en gelişmiş tedavi yöntemlerinden yaşadıkları şehirde yararlanabilme imkanını sağlamak için çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam edeceğiz. Özverili çalışmalarından dolayı Kalp ve Damar Cerrahisi ile Anesteziyoloji ekibine ve desteklerinden dolayı Başhekim Doç. Dr. Hasan Ali Kiraz' a teşekkür ediyoruz."
Haber Merkezi