Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Göz Hastalıkları Polikliniğinde, ömrünü tamamlamış olan ilaçlı göz anjiyografisi, göz topografisi ve göz tomografisi cihazları Başhekimlik tarafından yenilendi. Ayrıca yenilenen göz tomografisi cihazı ile uygun ve gerekli hastalarda ilaçsız göz anjiyosu da yapılabiliniyor. İlaçsız göz anjiyosu yapılırken hastaya herhangi bir ilaç enjeksiyonu, iğne yapılması veya damar yolu açılması sözkonusu olmamakta ve işlem birkaç dakikada tamamlanıyor. İlaç verilmediğinden alerji ve diğer yan etkiler gelişmemekte ve ayrıca yöntem, böbrek hastaları ve ilaç alerjisi olanlarda güvenle kullanılıyor.
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burak Turgut, Doç. Dr. İsmail Erşan, Dr. Öğr. Üyesi Hakika Erdoğan,  Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Bektaş, Araştırma Görevlisi doktorları ve tüm kadrosuyla en modern, yenilenen cihazlarla hastalara hizmet veriliyor.

Haber Merkezi