Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dinçay Köksal, Prof. DR. Evren Karayel Gökkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Tanju Güdük, Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hande Kandur Arslan, Gökçeada Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gülay Keskin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı tüm Meslek Yüksekokulu Müdürleri ve akademik personelin katıldığı toplantıda; üniversite-yerel yönetim işbirliğine dair yapılacak çalışmalar ele alındı. Üniversite-STK işbirliği ile yapılacak projelerin Gökçeda’da sürdürülebilir yaşam koşullarının iyileştirilmesine değinildi. STK temsilcilerinin görüş ve önerileri doğrultusunda; kıyı turizmi, su sporları, organik tarım, doğal kaynakların kullanımı, atık yönetimi gibi konular gündeme getirildi. Konu başlıklarına yönelik hazırlanacak projeler ve kaynaklar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademik personelinin yüksek düzeyli katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay Gökçeada’da memnuniyetle karşılandı.
 
Ercan Özçetin