Çanakkale Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan imzasıyla Çanakkale Valiliği, ilçe kaymakamlıkları ve belediye başkanlıklarına gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı; "Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimize, il merkezi ve ilçelerimizdeki birliğimize bağlı mesleki odalarımızdan ve odalarımıza kayıtlı üye esnaf ve sanatkarlarımızdan gelen başvuru ve sözlü şikayetlerde, özellikle pandemi dönemi öncesi başlayan, pandemi sürecinde ara verilen, özellikle bazı firma ve şirketlerin organize ettiği bir veya birden çok ilin veya bölgenin yöresel ürünlerin (gıda, yiyecek, içecek, tekstil vb.) satışını yapmak amacıyla, ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarına ait alanlarda, yer tahsisi (kiralama) yaparak, belli aralıklarla ürün satışı yapılmaktadır.

Bu konu ile ilgili dönem dönem kaymakamlıklarımız ve belediyelerimize konu sözlü olarak iletilmiş, yereldeki mevcut esnaf ve sanatkarlarımızın bu uygulama karşısında mağdur oldukları kendilerine ifade edilerek, kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait yerlerde, bu tarz organizasyonlara izin verilmemesi, kendilerinden talep edilmiştir.

Son dönemde ilimiz dışından aynı tarz organizasyon yapan firma veya şirketler, dernekler, vb. özellikle, ülkemizde 6 Şubatta meydana gelen deprem sonrası, sözde deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarlarımıza yardım organizasyonu adı altında, tekrardan bu tür etkinlikleri yapmak için girişimlerde bulunmaktadırlar. Yapmış olduğumuz araştırmalarda deprem bölgesi esnafına yönelik yapılıyor gibi lanse edilen bu tür etkinliklerin, gerçek amacına hizmet etmediği, daha önceki yıllarda yapılan organizasyonlar gibi olduğu tespit edilmiştir. Hepimizin bildiği ve yaşadığı üzere, yerelde bulunan esnaf ve sanatkar işletmelerimizin, kira, vergi, SGK vb. girdi maliyetlerindeki artışlardan sonra, ekonomik anlamda sıkıntı yaşadığı bu dönemde, bu tür organizasyonların işyerlerini ayakta tutmaya çalışan esnaf ve sanatkarlarımızı, ekonomik olarak, daha da zor durumda bırakmaktadır. Ayrıca bu tür organizasyonlar içerisinde satışı yapılan ürünlerin (yiyecek, içecek, tekstil vb.), yeterli hijyen koşullarında üretilip üretilmediği veya kalite kontrol belgelerine sahip olup olmadığı da bilinmemektedir. Konu bilgilerinize sunularak, ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından kendilerine ait alanlarda bu tür organizasyonlara izin verilmemesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederiz" denildi. 
 

Haber Merkezi