Uygulamalı olarak düzenlenen eğitime Çanakkale Bölge Müdür Yardımcısı Halil Kısacık, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Bahri Durmaz, Orman İşletme Müdürü V. Eray Maden, pilot uygulama yapacak olan Orman İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları katıldı. Uygulama için seçilen Karabiga Orman İşletme Şefliği üretim sahasında; barkodun çakılması, verilerin tablete aktarılması, mesaha işleri, nakliyatın yapılması ve depoda da istif oluşturma aşamaları uygulamalı şekilde gösterildi. Uygulamada oluşan sistemsel sorunların merkezden çözümü, uygulamanın sonraki aşamaları ile oluşabilecek aksaklıkların giderilmesi konusunda iştişare yapılarak, önümüzdeki yıl içerisinde Orman Bölge Müdürlüğü genelinde barkod uygulamasına geçileceği bildirildi.

Haber Merkezi