Kurumların hayvanlara (sahipli/sahipsiz) karşı sorumluluk sınırları, sokak hayvanlarının beslenmesi ve suyunun önemi, hayvanseverlik kavramı, gönüllü hayvanseverlik anlayışı, kısırlaştırmanın (sahipli/sahipsiz) hayvanlar açısından önemi gibi konuların detaylı bir şekilde ele alındığı panele, STK temsilcileri, ÇOMÜ öğrenci toplulukları temsilcileri ve hayvan koruma gönüllüleri katıldı.

Panelin moderatörlüğünü ÇASEMDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Çanakkale Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı Ulviye Çalıdağ üstlendi. Konuşmacı olarak ise Çanakkale Belediyesi Veteriner İşleri Müdür Vekili Veteriner Hekim Görkem Bakır ile Çanakkale Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri Veteriner Hekim Hakan Bozkurt katıldı.

Hayvan hakları başta olmak üzere sahipli ve sahipsiz hayvanlarla ilgili pek çok konunun ele alındığı panel, toplumda farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Panelde bir konuşma yapan Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu (KKHHÇG) Kolaylaştırıcısı Ülviye Çalıdağ, "Şubat ayında Ş  ayında kurulum çalışmalarına başlayarak Mart'ta Kent Konseyi Başkanlığı Hayvan Hakları Çalışma Grubu Formu doldurularak iletilmiş, kabulünden sonra da  16 Mart 2023  tarihinden itibaren faal olarak başlamıştır. Grup, Kısırlaştırma konusunda gönüllülerle birlikte kurumlara destek olmaya çalışılmaktadır. Kedi Köy Gönüllü Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Hemen her gün bir iki gönüllü Kedi köyü'ne giderek oradaki arkadaşlara destek vermeye çalışmaktadır. Özel kliniklerle, veterinerler odası iş birliğinde ve kent konseyi çalışma grubuyla ortak bir çalışma yapıldı. 4 Ekim'de her özel klinik tarafından sokak canlarının kedilerinin kısırlaştırması sağlanmıştır.  Amacımız Çanakkale'de yaşamanın her canlı için ayrıcalıklı olması gerektiğinden yola çıkarak, hayvan haklarını korumak, savunmak, toplumu bu konuda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, izleme, destekleme çalışmaları yapmak, sorunlara çözüm dair farklı etkinlikler yaparak ilgili kurumlar ile hayvanseverler arasında sürdürülebilir koordinasyonun sağlanması için çalışmaktır” dedi.

Konuşmalar sonrasında panelde Çanakkale Belediyesi Veteriner Müdürü, Veteriner Hekim Hakan Bozkurt, Veteriner Hekimler Odası tarafından alınan kararlar, sokak hayvanlarının tedavileri ve beslenmeleri gibi konularına ilişkin bilgi verdi. Veteriner Hekim Görkem Bakır ise, Çanakkale Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün faaliyetlerine ilişkin bir sunum yaptı. Panel, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Tuğba Kulasoy