İlçe Hastanelerinde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalar ve hekim takviyeleri ile sağlık alanındaki  çalışmalar genişletiliyor. Bu kapsamda  Çan Devlet Hastanesinde Endoskopi Ünitesinde Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG) işlemi uygulanmaya başladı.

Bir endoskop aracılığıyla karın duvarından geçirilen bir tüp vasıtasıyla doğrudan mideye beslenme sağlayan bir tıbbi prosedür olan ve bu prosedür genellikle yutma güçlüğü yaşayan veya normal yolla beslenemeyen hastalara uygulanan bir yöntem İlçe Hastanesindeki olan Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG)  Çan Devlet Hastanesinde de uygulanmaya başlandı.  Yenice Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı  Op. Dr. Salih Ersen Kütükçü ve Çan Devlet Hastanesi  Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Halil Erdem Güneri tarafından  gerçekleştirilen PEG işlemleri başarı ile uygulanıyor.

 Yapılan işlemle ilgili Çan Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada  “PEG tüpü şu durumlarda takılır: Yutma Güçlüğü (Disfaji) Felç, nörolojik hastalıklar (örneğin, ALS, Parkinson hastalığı) veya kafa travması gibi durumlarda yutma fonksiyonu bozulabilir. Beslenme Yetersizliği: Kanser, kronik hastalıklar veya diğer sağlık sorunları nedeniyle ağız yoluyla yeterli beslenemeyen hastalarda.  Uzun Süreli Beslenme Desteği Gereksinimi: Kısa süreli değil, uzun süreli beslenme desteği gerektiğinde (örneğin, kronik hastalığı olan hastalar).  Cerrahi Müdahale Sonrası: Ağız veya yemek borusu cerrahisi sonrası iyileşme döneminde yeterli beslenme sağlanamayan hastalarda. PEG ameliyatı, endoskopik ve minimal invaziv bir işlemdir. Prosedürden sonra, beslenme tüpü aracılığıyla sıvı beslenme yavaş yavaş başlatılır ve tolere edildikçe artırılır. PEG tüpü, doğru bakım ve hijyen ile uzun süre kullanılabilir ve hastanın günlük yaşamını sürdürmesine yardımcı olur. PEG tüpü genellikle birkaç hafta ila birkaç yıl arasında kullanılabilir. Tüpün ne kadar süreyle kullanılacağı, hastanın genel sağlık durumu ve tedavi planına bağlıdır. PEG ile beslenme, hastanın ihtiyacına göre düzenlenir ve sağlık profesyonelleri tarafından denetlenir. Uygun bakım ve hijyen ile PEG tüpü uzun süreli ve güvenli bir beslenme yöntemi sunar” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi