Çanakkale Ziraat Odası Başkanlığı, zeytin üretiminde verimliliği artırmak ve sağlıklı üretim yapmak amacıyla üreticilere zamsız ve uygun fiyatlı ilaç desteği sağlıyor. Özellikle zeytin sineğiyle mücadeleye odaklanan bu destek, üreticilerin en büyük sorunlarından biri olan zararlılarla başa çıkmalarını kolaylaştırıyor.

Zararlılarla Mücadelede Yoğun Çalışmalar

Bursa ve Balıkesir’in ardından zeytin üretiminin yoğun yapıldığı Çanakkale’de, zararlılarla mücadele çalışmaları hızlandırıldı. Üreticilerin en çok zarar gördüğü zeytin güvesi ile mücadelede, artan ilaç maliyetleri nedeniyle zorluk yaşanıyor. Bu bağlamda, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, üreticilerin yanında olduklarını ve zamsız ilaç temin ederek destek verdiklerini belirtti. Üreticilere yönelik destek ve mücadele yöntemleri hakkında açıklamalarda bulunan Ünver, "Zeytinin en önemli böcek zararlılarından biri olan zeytin güvesi,  zeytin üretimi yapılan hemen hemen her yerde bulunmaktadır. Zararlının zeytin dışındaki diğer konukçuları, yabani zeytin akçakesme,  yasemin, kurtbağrı  vb. olduğu bilinmektedir. Ekonomik öneme sahip hem sofralık hem de yağlık zeytin üretimi Güney Marmara Bölgesinde ve yaygın olarak Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerinde olarak yapılmaktadır. Zeytin güvesi özellikle sofralık zeytin üretim alanlarında, zeytinin yaprak, çiçek ve meyve gibi her fenolojik döneminde bir nesil vererek iklim şartlarına bağlı olarak yılda 3 döl vermektedir. Çalışmada, Bursa ve Çanakkale ili zeytin bahçelerinde önemli bir zararlı olan zeytin güvesinin tanınması ve mücadelesi hakkında çiftçilerin bilinç düzeylerinin belirlenmesi hedeflenmiştir” dedi.

 

 

Ergin kelebeğinin genel görünüşü gümüşü renkli olduğunu belirten Ünver, "Üst kanatların üzerinde siyah renkli lekeler ve kenar uçlarında da gümüşi renkli saçaklar bulunur. Larvaları, genellikle kirli beyaz ve sarımtrak renktedir. Pupa dıştan görülebilen seyrek dokulu beyaz bir kokon içinde bulunur. Zeytin güvesi her döl zeytin ağacının ayrı fenolojik dönemlerinde zararlı olur. Her döl zarar yaptığı döneme göre yaprak dölü, çiçek dölü ve meyve dölü olarak isimlendirilir. Zeytin güvesi zarar şekli, zeytin güvesinin larvaları oluşturmaktadır. Zeytin güvesi larvalarının meydana getirdiği zararları zeytin ağacının 3 ayrı fenolojik döneminde incelemek mümkündür. Yaprak dölü zararı: Larvalar, yaprağın iki epidermisi arasında, açtıkları galerilerle, yaprak ve sürgün uçlarında beslenmeleri ile zararlı olur. Çiçek dölü zararı: Larvalar, çiçek salkımları arasında beslenerek salkımlardaki tomurcuk ve çiçekleri tahrip ederek meyve tutumunu önlerler. Meyve dölü zararı: Yumurtadan yeni çıkan larvalar meyvenin içine meyve sapı dibinden girerek meyve ile meyve sapının birleştiği kısmı tahrip eder ve bu meyvelerin dökülmelerine neden olur. Zeytin güvesinin meyvelerdeki zarar oranı yıllara ve bölgelere göre değişir. Bazı yıllarda bu zarar %30’a kadar ulaşan ürün kaybına neden olabilmektedir" dedi.

 

 

Zararlının tercihen sadece meyve dölüne karşı ilaçlama yapılması gerektiğini söyleyen Ünver, "Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki zeytin meyvelerinin %10’unda canlı “yumurta+larva” olması halinde ilaçlama yapılmalıdır. Mayıs ayının ikinci yarısında yapılan kontrollerle uygun ilaçlama zamanı saptanır. Ancak zararlının mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde %10’dan yüksek düzeylerde zarar yapması halinde çiçek dölünde, ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlama zamanını belirlemek için Delta tipi feromon tuzaklardan yararlanılır. Bu tuzaklar nisan ayında bahçelere asılarak haftada bir kez kontrol edilir. Zeytin güvesinin özellikle çiçek dölünde, yoğun bir avcı ve parazitiot kompleksi bulunduğu için, tercihen böcek gelişme engelleyici preparatlar kullanılmalıdır. Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları:Zeytin güvesi ilaçları meyve nesline karşı zararlının yoğunluğu yeterli seviyede ise (mercimek iriliğindeki meyvelerin %10’nda canlı yumurta ve/veya larva olduğunda) ilaçlama yapılması ihmal edilmemelidir" diye konuştu.

Ercan Özçetin

Foto:BHA