Lapseki Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı gündem maddeleri arasında yer alan, Lapseki ilçesi mücavir alan sınırlarının geliştirilmesi, konusu görüşüldü. Bu kapsamda Lapseki’ye yakın köylerden, Suluca, Kemiklialan, Gökköy, Kocaveli, İlyasköy, köylerinin mücavir alan sınırlarının içirişine alınması konusu görüşüldü.

 

Toplantıda, Belediye İmar Müdürü Aynur Bozkurt  tarafından mücavir alan sınırlarının içirişinde yer alan Suluca, Kemiklialan, Gökköy, Kocaveli, İlyasköy, bu kapsamda bilgi verilirken, 1915 Çanakkale köprüsü ve devamında Balıkesir otoyol bağlantısı 1/100.000 ölçekli  çevre düzeni planında Kocaveli köyü bölgesinde havaalanı ve lojistik bölge kararları ile, köprü Kocaveli, Şahinli güzergahından geçen demiryolu projesinin bulunması bu bölgeler üzerinde gelişme baskısı oluşturmuştu. Bu baskının önüne geçilmesi ve denetim altına alınması, denetim altına alınması hem de sağlık şartlarına uygun, planlı yapılaşmanın sağlanması, kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, imar faaliyetlerinin belediye kontrolüne alınması amacıyla, Suluca, Kemiklialan, Gökköy, Kocaveli, İlyasköy köylerinin Lapseki belediyesi mücavir alan sınırlarının içirişinde alınması denildi.

Belediye Başkanı Atilla Öztürk” Bizim burada çarpık yapılaşmayı önlemek, ilçenin büyümesiyle alakalı kalıcı önlemler almak bunula ilgili imar komisyonumuzda çalışma yaptı. Çanakkale belediyesi yıllar önce yaptığı Dardanos ve Güzelyalı köylerini belediye sınırları içerisine aldığı, ayrıca Çardak belediyesinin de daha önce Emek tatil sitesini imar alanları içerisine alınmıştı diye biliyorum ”dedi.

AK Parti belediye meclis üyesi Filiz Teoman” Değerli meclis üyeleri, tabi ki Lapseki değişiyor ve gelişiyor tabi ki alanları da genişleyecek ancak daha 3 aylık bir süreç  geçti hemen neden mücavir alanlar dile geldi. Hala daha Lapseki içerisinde kanalizasyon, su, çevre düzenlemeleri  belenin yapması ve yarım kalan bir çok faaliyetler var iken bu alanlar genişlettirildiği zaman belediyemiz buraya hizmet verebilecek mi su, kanalizasyon alt yapı sorunlarını siz beledi ye olarak yapabilecekmisiniz”dedi.

Belediye başkanı Atilla Öztürk” Bu alanlarda ilk etapta bizim için imarlaşmak. İmarla ilgili de şu anda köy imarların da gördüğümüz üzere, Kemiklialan köyünde de Suluca köyünde de çarpık yapılaşmalar oluyor böyle tren gibi 3-4 tane binalar oluyor ve çok plansız bir şekilde  büyümeye çalışıyor şu anda bizim amacımız  şuanda hem şehrimizin değerini arttırmak hem de planlı bir şekilde yapılasıyla alakalı bir çalışma bu”dedi.

 Oylamaya geçildiğinde AK Parti gurubu ret verirken İYİ Parti gurubu evet oyu kullanarak Suluca, Kemiklialan, Gökköy, Kocaveli, İlyasköy köylerinin Lapseki belediyesi mücavir alan sınırlarının içirişinde alınması süreci çalışması başlamış oldu.

 

Ercan Özçetin