ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu başkanlığında gerçekleştirilen çalıştayaRektör Yardımcıları Prof. Dr. Dinçay Köksal, Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nden Araştırma Görevlisi Merve Temiz Topsakal, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Sinan Karabulgu ile Şube Müdürü Seda Ertuğrul katıldı.

Dardanos Tümülüsü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi içinde yer almakta olup, antik dönemden kalma önemli bir mezar yapısıdır. Bu tümülüs, bölgede yaşayan çeşitli medeniyetlerin kültürel ve sosyal yaşamlarına dair önemli ipuçları sunmaktadır. Dardanos Tümülüsü, Antik Çağ’da özellikle Troas bölgesinde önemli bir yerleşim yeri olan Dardanos antik kentinin bir parçasıdır. Bu bölge, Troya savaşları ile bağlantılı olup, tarih boyunca birçok medeniyetin ilgisini çeken bir alandır.

Tümülüsler, genellikle önemli kişilere ait mezar yerleridir ve Dardanos Tümülüsü'nün bulunduğu bölgenin tarih boyunca stratejik ve kültürel önemine işaret eder. Bu yapılar, içerdikleri mezar odaları, lahitler ve değerli eşyalar ile dönemin ritüel ve inançlarına dair bilgi sunar. Dardanos Tümülüsü'nde yapılan kazılar, bölgedeki yaşamın sürekliliğini ve çeşitliliğini ortaya koymuştur. Kazılarda bulunan eserler, müzelerde sergilenmekte olup, bölgenin tarihi ve kültürel mirasının anlaşılmasına katkı sağlamaktadır.

Son dönemde sıklıkla gündeme gelen Dardanos Tümülüsü’nün amacına uygun olarak korunması ve turizme yönelik arkeolojik bir destinasyon oluşturulması kapsamında, alanında uzmanların görüş ve önerileri alınarak, tümülüs ve çevresinde bir çevre düzenlemesi gerçekleştirilmesi için bir eylem planı oluşturuldu. Bu kapsamda, tümülüs ve çevresinin nitelikli bir turizm destinasyonu haline getirilmesi için bilgilendirme ve eğitim, altyapı ve hizmetler, etkinlikler ve festivaller, dijital tanıtım ile yerli ve yabancı turistin  çekilmesine karar verilmiştir. Bu adımlarla, Dardanos Tümülüsü’nün tarihi ve arkeolojik önemini vurgulayarak, bölgenin aktif bir turizm destinasyonu haline getirilmesi sağlanmış olacaktır.

Eylem planının, önümüzdeki günlerde alanda gerçekleştirilecek saha ziyaretinde masaya yatırılması ve nihai şeklinin verilmesi kararlaştırıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak, tarihi ve kültürel mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalara hız kesmeden devam edecek.

Haber Merkezi