İl Genel Meclisinin 2020 Kasım ayı çalışmalarına ilişkin basın bülteni yayımlandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
 

 1. Nolu Karar ile; İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantıları çalışmalarına 02 – 09 – 16 – 23 ve 27 Kasım 2020 günleri fiilen Meclis Toplantısı yapılmak suretiyle, 03 – 04 – 05 – 06 – 10 – 11 – 12 – 13 – 17 – 18 – 19 – 20 – 24 – 25 ve 26 Kasım 2020 günlerinde ise Komisyonların kendilerine ayrılmış olan bölümlerde Karma Komisyon olarak fiilen toplanmak suretiyle 20 günlük sürenin belirtildiği şekilde tertip edilmesine karar verildi.
 2. Nolu Karar ile; İlimiz Ayvacık İlçesi Bektaş Köyü sahil yolu iskele mevkiindeki yaklaşık 1 kilometrelik yolun İl Özel İdaresi yol ağına dahil edilmesine karar verildi.
 3. Nolu Karar ile; İlimiz Ayvacık İlçesi Adatepe Köyü ile Bahçedere Köyü arasındaki yaklaşık 3 Kilometrelik yolun İl Özel İdaresi yol ağına dahil edilmesine karar verildi.
 4. Nolu Karar ile; İlimiz Ayvacık İlçesi Bademli Köyü ile Çamkalabak Köyü Çamtepe Mahallesi arasındaki yaklaşık 3,5 kilometrelik yolun İl Özel İdaresi yol ağına dahil edilmesine karar verildi.
 5. Nolu Karar ile; İlimiz Lapseki İlçesi Kırcalar Köyü 101 ada 105 parsel için hazırlanan “Konut Alanı” amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne karar verildi.
 6. Nolu Karar ile; İlimiz Çan İlçesi Çomaklı Köyü Köy Meskun Alan tespitinin onayı hakkındaki talebin, teknik raporunda belirtilen kayıt ve şartlara uyulması kaydı ile kabulüne karar verildi.
 7. Nolu Karar ile; Biga İlçesi Ramazanlar Köyü ile Bezirganlar Köyü arasında bulunan stabilize yolun İl Özel İdaresi yol ağına dahil edilerek beton yol yapılmasına karar verildi.
 8. Nolu Karar ile; Biga İlçesi Cihadiye Köyü içme ve kullanma suyu motorlarının enerji ihtiyacını karşılamak için güneş enerji paneli kurulmasına karar verildi.
 9. Nolu Karar ile; Biga İlçesi Bekirli Ayıtdere Grup Suyunun motorlarının enerjisini karşılamak için güneş enerji paneli kurulmasına karar verildi.
 10. Nolu Karar ile; Biga İlçesi Elmalı Köyünün su motorlarının enerjisini karşılamak için güneş enerji paneli kurulmasına karar verildi.
 11. Nolu Karar ile; Biga İlçesi Kahvetepe Köyü yerleşim alanı içinde bulunan cadde ve sokaklara 1,5 kilometre beton asfalt ile 3.000 m2 taş döşeme işinin yapılmasına karar verildi.
 12. Nolu Karar ile; Biga İlçesi Kahvetepe Köyü içme ve kullanma suyunun derin kuyu motorlarının enerjisini karşılamak için güneş enerji paneli kurulmasına karar verildi.
 13. Nolu Karar ile; Biga İlçesi Kazmalı Köyüne kanalizasyon yapılmasına karar verildi.
 14. Nolu Karar ile; Biga İlçesi Yenimahalle Köyüne kanalizasyon yapılmasına karar verildi.
 15. Nolu Karar ile; Biga İlçesi Hacıpehlivan ve Koruoba Köylerini birbirine bağlayan 3,5 kilometrelik yolun asfaltlanmasına karar verildi.
 16. Nolu Karar ile; İlimiz Biga İlçesi Sığırcık Köyünün içme suyu şebeke hattı ve su deposunun yenilenmesine karar verildi.
 17. Nolu Karar ile; İlimiz Biga İlçesi Danişment Köyü ile Gündoğdu Köyü arasındaki yaklaşık 2 Kilometrelik yolun İl Özel İdaresi yol ağına alınmasına karar verildi.
 18. Nolu Karar ile; İlimiz Bayramiç İlçesi Köseler Köyü 41 parsel için hazırlanan “Eko Turizm” amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne karar verildi.
 19. Nolu Karar ile; İlimiz Bayramiç İlçesi Kaykılar Köyü 101 ada 15 parsel için hazırlanan “Eko Turizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı” amaçlı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne karar verildi.
 20. Nolu Karar ile; İlimiz Bayramiç İlçesi Sarıot Köyü 131 ada 26, 27, 28, 29, 30 parseller için hazırlanan “Eko Turizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı” amaçlı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne karar verildi.
 21. Nolu Karar ile; İlimiz Ayvacık İlçesi Nusratlı Köyü 112 ada 13 ve 14 parseller için hazırlanan “Konut Alanı” amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne karar verildi.
 22. Nolu Karar ile; İlimiz Ayvacık İlçesi Bektaş Köyü 101 ada 71 parsel için hazırlanan “Turizm Alanı” amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Eko Turizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı” amaçlı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne karar verildi.
 23. Nolu Karar ile; 2020 Mali Yılı Bütçesinde İlimiz Biga İlçesi Danişment Bakacak yolu yapımı için ayrılan 150.000-TL ödeneğin tenzil edilerek yapımı süren Gümüşçay Karabiga yolu yapımına aktarılmasına karar verildi.
 24. Nolu Karar ile; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12. maddesi gereğince 2020 yılı Aralık ayının, İl Genel Meclisinin bir aylık tatil ayı olarak belirlenmesine karar verildi.
 25. Nolu Karar ile; İlimiz Çan İlçesi Kocayayla Köyü içme sularını pompalayan iki motopomp sisteminin enerji tüketim ihtiyacını karşılamak üzere idaremiz tarafından güneş enerji donanımı kurulmasına karar verildi.
 26. Nolu Karar ile; İlimiz Çan İlçesi Kocayayla Köyünün su sorununun çözülmesi için gerekli çalışmanın idare tarafından yapılmasına karar verildi.
 27. Nolu Karar ile; İlimiz Çan İlçesi Çan-Çanakkale TCK, Büyükpaşa, Küçükpaşa, Uzunalan, Kızılelma köylerini birbirine bağlayan grup yolunun asfalt yapım programına alınmasına karar verildi.
 28. Nolu Karar ile; İlimiz Ezine İlçesi Üvecik Köyü 0 ada 1567, 1568, 1569, 1570, 1571 parseller için hazırlanan “Konut Alanı” amaçlı 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifin, parsel içerisinde bulunan ağaçların korunmasına yönelik plan notu eklenmesi için dairesine iadesine karar verildi.
 29. Nolu Karar ile; İlimiz Bayramiç İlçesi Palamutoba Köyü 123 ada 1 ve 2 parsellerin Köy içinde kalan kısmında “Konut Alanı” amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Gelişme Konut Alanı” amaçlı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında kalan kısmında ise “Turizm Alanı” amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Eko Turizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı” amaçlı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile ilgili teklifin, parselin sadece köy yerleşik alan ve civarı sınırı içerisinde kalan kısmının “Konut Alanı” amaçlı imar planı olarak yeniden düzenlenmesi için dairesine iadesine karar verildi.
 30. Nolu Karar ile; İlimiz Merkez İlçe Erenköy Köyü 259 ada 8 parsel için hazırlanan “Konut Alanı” amaçlı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin, parselin çevresinde mevcut bulunan imar dokusuna göre revize edilmesi için dairesine iadesine karar verildi.
 31. Nolu Karar ile; İlimiz Bayramiç İlçesi Çırpılar Köyü 0 ada 693 parselin köy içinde kalan kısmında “Konut Alanı” amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve dışında kalan kısmında “Turizm Alanı” amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Eko Turizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı” amaçlı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne karar verildi.
 32. Nolu Karar ile; 2020 Mali Yılı Bütçesinde Baro Payı olarak ayrılan 60.000-TL ödeneğin Yedek Ödenek bölümüne aktarılmasına karar verildi.
 33. Nolu Karar ile; 2021 Yılı Performans Programının kabulüne karar verildi. (Vali tarafından yeniden görüşülmesi için iade edildi.)
 34. Nolu Karar ile; İlimiz Ezine İlçesi Kemallı Köy merkezinden başlayıp eski Odunluk İskelesi mevkisine bağlanan 7 Kilometrelik stabilize yolun İl Özel İdaresi yol ağına alınmasına karar verildi.
 35. Nolu Karar ile; İlimiz Ezine İlçesi Yeniköy Köyünün köy içi yollarında kullanılmak üzere 4.000 metrekare parke taşı yapılmasına karar verildi.
 36. Nolu Karar ile; İlimiz Ezine İlçesi Kemallı Köyü 211 ada 9 parsel için hazırlanan “Konut Alanı” amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Gelişme Konut Alanı” amaçlı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne karar verildi.
 37. Nolu Karar ile; İlimiz Merkez İlçe Haliloğlu Köyü 111 ada 35 parsel için hazırlanan “Konut Alanı” amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne karar verildi.
 38. Nolu Karar ile; İlimiz Ayvacık İlçesi Bademli Köyü 109 ada 8 parsel için hazırlanan “Turizm Alanı” amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Eko Turizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı” amaçlı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne karar verildi.
 39. Nolu Karar ile; İlimiz Çan İlçesi Etili Köyü 0 ada 971 parsel için hazırlanan “Konut Alanı” amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Gelişme Konut Alanı” amaçlı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne karar verildi.
 40. Nolu Karar ile; İlimiz Lapseki İlçesi Gökköy Köyü 118 ada 35 parsel için hazırlanan “Turizm Alanı” amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Eko Turizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı” amaçlı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne karar verildi.
 41. Nolu Karar ile; İlimiz Lapseki İlçesi İlyasköy Köyü 130 ada 1 parsel için hazırlanan “Turizm Alanı” amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Eko Turizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı” amaçlı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne karar verildi.
 42. Nolu Karar ile; İlimiz Çan İlçesi Etili Köyü 0 ada 344 parsel için hazırlanan “Eko Turizm” amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne karar verildi.
 43. Nolu Karar ile; 2021 Mali Yılı İl Özel İdaresi Hazırlık Bütçesinin kabulüne karar verildi.(Vali tarafından yeniden görüşülmesi için iade edildi.)
 44. Nolu Karar ile; 2021 Mali Yılı İl Özel İdaresi Bütçesi kabul edildi. (Vali tarafından yeniden görüşülmesi için iade edildi.)


Kaynak: Haber Merkezi