Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) kalite güvencesi çalışmaları ile ilgili faaliyetler, YÖKAK tarafından değerlendirildi.
 
YÖKAK tarafından gerçekleştirilen izleme değerlendirmesi Covid-19 Pandemisi sebebiyle online olarak gerçekleştirildi. Dört oturumda yapılan değerlendirmelere; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Suat Uğur, Prof. Dr. Bünyamin Bacak, ÇOMÜ Kalite Komisyonu Üyeleri ve ilgili Daire Başkanları katıldı.
 
Toplantıda, akademik birimlerin kendi kalite güvence çalışmaları çerçevesinde ve üniversitemiz kalite politikası içerisinde kalan stratejik planlar, KİDR'ler, öz değerlendirme raporları ve PUKÖ döngülerinin değerlendirme süreci ele alındı. Tüm gün süren değerlendirmeler ve toplantılar neticesinde, 2017 yılında girilen dış değerlendirmede ortaya çıkan ve iyileştirme bekleyen yanlarımıza yönelik yapılan çalışmalar kanıtlarıyla birlikte değerlendirildi.
 
Değerlendirme Takımı tarafından, ÇOMÜ’nün 2022 yılındaki dış değerlendirme dönemine kadar başarmak istediği kurumsal akreditasyon başvurusu, programların akreditasyonu çalışmaları ve araştırma üniversitesi adayı olma hedeflerine dair bilgi paylaşımı yapıldı.


Kaynak: Haber Merkezi