Çanakkale Baro Başkanı Av. Bülent Şarlan ve 71 baro başkanı meclise getirilen düzenleme ile ilgili düşüncelerini kamuoyuyla paylaştı.
 
Avukatlar, sır saklama yükümlülüğünün ortadan kalkmasının meslek ilkeleri ile kanun ve mevzuatlara ve insan haklarına aykırı olduğunu bildirdi. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 2. Maddesinde değişiklik yapılarak “yükümlü” tanımının kapsamına serbest avukatların da dahil edilmesi üzerine Barolar açıklamada bulunup, hatadan vazgeçilmesini istedi.
 
“AVUKATLAR, İHBARCI DEĞİLDİR”
Baro Başkanı Av. Bülent Şarlan, konuya ilişkin açıklamasında “Avukatları, yapmış oldukları işlemler hakkında bilgi ve belge verme, şüpheli işlem ibrazı, muhafaza yükümlülüğü gibi fiillerle yükümlü kılan bu düzenleme, başta Avukatlık Kanunun 36. Maddesinde düzenlenen sır saklama yükümlülüğü olmak üzere avukatlık mesleğinin özüne ve ruhuna aykırıdır. Bu durum, avukatı ihbarcı haline getirerek savunma hakkının yok sayılması anlamına gelmektedir. Oysa avukatlık, hem formel hem muhteva olarak, serbest ve özgür bir meslektir. Avukatı savcının emrine sokmak savunmanın bağımsızlığını kaldırmak anlamına gelmektedir. Savunma hakkının kutsallığı ve temel hakların başında yer alışı, bu hakları birey adına savunan avukatın tam anlamıyla bağımsız olmasını gerektirir” dedi
 
EVRENSEL HUKUK KURALLARINA AYKIRI
Şarlan ve 71 Baro başkanı, düzenleme ile ilgili yaptıkları açıklamada; suç şüphesini takip etmenin savcı ve adli kolluğun görevi olduğunu, yapılmak istenen düzenlemenin Anayasanın “Hak Arama Özgürlüğü” nü düzenleyen 36. Maddesine ve Turin İlkelerine aykırı olduğunu belirti. Baro Başkanları, açıklamalarında, “Evrensel hukuk kuralları, tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmeler, iç mevzuatımız açık olduğu vurgulanarak Avukatlar, işleri nedeniyle vakıf olduğu bilgileri, paylaşamaz, paylaşmaya zorlanamaz. Aksi düzenlemeler, avukatlık mesleğinin doğasına aykırıdır, savunma hakkını ve hukuk devletini yok eder. Yargı fonksiyonu bütünüyle sakatlanır. Bu düzenlemeden derhal vazgeçilmelidir.” İfadelerini kullandı.


Kaynak: Haber Merkezi