Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından hazırlanan Bilim-Teknoloji-Yenilik Ekosistem Dergisi ile Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2020 yılında yayın hayatına başladı. 
 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, “Bilim-Teknoloji-Yenilik Ekosistemi Dergisi” (BİTYED), Aralık ve Haziran olmak üzere yılda iki kez Türkçe ve İngilizce makaleler yayınlayan hakemli bir dergidir. BİTYED dergisi bilimsel yayın şartlarına uygun, nitelikli ve özgün çalışmaları bilimsel yayıncılık ilkelerine ve etik kurallara uygun bir şekilde değerlendirerek hem elektronik hem de basılı olarak yayınlamayı amaçlamaktadır. BİTYED dergisi temelde Bilim-Teknoloji-Yenilik Ekosistemi alanında multidisipliner bir yaklaşımla özgün bilimsel makaleleri yayınlayan bir dergidir.
 
Bilim-Teknoloji-Yenilik Ekosistemi Dergisi’ne, http://bityed.dergi.comu.edu.tr/ internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (BİİBFD), Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç kez Türkçe ve İngilizce makaleler yayınlayan hakemli bir dergidir. BİİBFD bilimsel yayın şartlarına uygun, nitelikli ve özgün çalışmaları bilimsel yayıncılık ilkelerine ve etik kurallara uygun bir şekilde değerlendirerek hem elektronik hem de basılı olarak yayınlamayı amaçlamaktadır. BİİBFD temelde ekonomi, işletme, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, maliye ve benzeri alanlardaki özgün bilimsel makaleleri yayınlayan bir dergidir.
 
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’ne, http://biibf.dergi.comu.edu.tr/ internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
 


Kaynak: Haber Merkezi