Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) kalite güvencesi çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi ve yeni faaliyetlerin planlanması amacıyla Kalite Güvence Komisyonu Toplantısı Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirildi.
 
ÇOMÜ Rektör Yardımcısı ve Kalite Güvence Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Pelin Kanten başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; ÇOMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Okhan Akdur ve Prof. Dr. Hüseyin Erkul, Genel Sekreter Ayhan Monus, Kalite Güvence Üst Komisyonu Üyeleri, İç Paydaş Danışma Kurulu Üyeleri, Ölçme ve Değerlendirme Danışma Kurulu Üyeleri ve Kalite Güvence Ofisinde görevli personel katıldı.
 
Üniversitemiz akademik birimleri bünyesinde 2021 yılına yönelik gerçekleştirilmekte olan Özdeğerlendirme Raporları ve Kurum İç Değerlendirme Raporlarının iyileştirilmesi gereken noktalarına vurgu yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Pelin Kanten, komisyon olarak bu süreçte kalite güvencesi çalışmalarının hızlandırılacağını belirtti.
 
Toplantıda kalite süreçlerinin daha çok içselleştirilmesine katkı sunmak için 2021 yılı Birim İç Değerlendirme (KİDR) Raporlarının KİDR 3.0 kılavuzuna uygun biçimde hazırlanmasına yönelik eğitim programının planlanması kararlaştırıldı.
 
Toplantı, komisyon üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.
 
Haber Merkezi