Dışişleri Bakanlığınca yürütülmekte olan Erasmus+ Programı faaliyeti kapsamında 2022 yılı Teklif Çağrısı 2.döneminde üniversite ve sanayi işbirliği süreçlerinde Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyeleri işbirliğinde hazırlanarak Türkiye Ulusal Ajansına sunulan 2022-2-TR01-KA210-VET-000091861 numaralı ve “University-Industry Cooperation for Production of High Quality Olive” başlıklı proje teklifi uygunluk kriterlerini karşılayarak dış değerlendiricilerce içerik değerlendirmesine tabi tutulmuş ve yeterli asgari puanı sağlaması sonucunda seçim sürecine dâhil edilmiş olup azami azami hibe desteği ile kabul edilerek desteklenmeye değer görüldü.
 
Üniversitenin yürütmekte olduğu kalite güvencesi süreçleri kapsamında sanayi ve üniversite ilişkilerin sürdürülebilirliğini amaçlayan OLIVER projesi ekibinde Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürü Alper Altınok, Ezine Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şeker ve Prof. Dr. Yasemin Kavdır'ın yanı sıra Portekiz Coimbra Politeknik Enstitüsünden araştırmacılar yer alıyor.
 
OLIVER projesi kapsamında başta aromatik olmak üzere yüksek kalite, hijyen standartlarını esas alan iyi tarım uygulamaları ve yenilikçi üretim yaklaşımları yardımıyla yerel üreticilerin geleneksel üretim yöntemlerinin  dönüşümüne katkıda bulunulması hedefleniyor. Projenin ana hedef gruplarını küçük ve orta ölçekli genç zeytin üreticileri, gıda ve güvenlik politika yapıcıları ve devlet yetkilileri, ticari ölçekli zeytin üreticileri, endüstri uzmanları, danışmanlar ile ziraat mühendisliği ve gıda işleme bölümü öğrencileri oluşturuyor.
Haber Merkezi