Deprem kuşağı bölgesindeki Çanakkale'de deprem öncesi durumları da gözönünde bulundurarak, deprem anı ve sonrasında ortaya çıkabilecek olumsuzlukları en aza indirecek eylemlerin bir plan dahilinde belirlenerek uygulanması için oluşturulan Çanakkale Kent Konseyi Depreme Hazırlıklılık Çalışma Grubu çalışmalarına başladı.
 
Depreme dayanıklı ve daha güvenli bir kent olabilme yolunda, depremin yaratabileceği can ve mal kaybı ile ekonomik, sosyal birikimlerimiz ve kaynaklarımızı koruyabilmek amacını taşıyan çalışma, başta Çanakkale Belediyesi olmak üzere, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, özel sektör, meslek odaları, STK'lar ve gönüllülerin katılımıyla yürütülecek. Kent merkezini kapsayan çalışmanın hedefinde, Mahalle Afet Gönüllüleri gruplarının ve Acil ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte toplanma alanlarının oluşturulması, bu sistemlerin yönetimini sağlamak üzere Deprem Koordinasyon Kurulu ve Deprem Koordinasyon Merkezi'nin kurulması da yer alıyor.
Haber Merkezi