Belediye tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada, "Turizm hareketlerinin yoğun olduğu İlimiz mücavir sahası olan Çınarlı Köyü, Dardanos Mevkii ile Güzelyalı Köyü'nde yapılacak her türlü inşaat faaliyetten doğacak gürültü kirliliğinin ve oluşabilecek diğer sorunların önüne geçilebilmesi ve turizm hareketlerine sekte vurdurulmaması için Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 23. Maddesinin f fıkrasında “tatil beldelerinde ve turistik alanlarda gerçekleştirilen tüm şantiye faaliyetleri, Büyükşehir Belediyesi ve/veya il, ilçe belediyesinin kararı doğrultusunda hafta sonları veya birkaç ay süre ile tamamen durdurulabilir” hükmünde belirtildiği üzere; Söz konusu bölgelerde 15 Haziran – 15 Eylül 2023 tarihleri arasında kamu yararına olan belediyemiz Su Kanalizasyon Müdürlüğünce oluşan arızaların giderilmesi, diğer kurumlar tarafından yapılacak olan doğalgaz, telekom, elektrik vb. altyapı imalatlarının tamamlanması, alt yapı imalatlarından sonra Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilgili yol üst yapı imalatlarının tamamlanması, bu tarihler arasında gerçekleşecek teknik altyapı ve yol üstyapı imalatlarının haftanın altı günü (Pazar günleri hariç) 08:00 – 19:00 saatleri aralığında gerçekleştirilmesi, bahsi geçen imalatlar dışında diğer tüm inşaat faaliyetlerinin sürdürülmemesi hususunda 19.04.2023 tarih ve 2023/160 Sayılı Encümen kararı alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Haber Merkezi