Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “Zabıta Teşkilatının Görev, Yetki ve Sorumlulukları” başlıklı çevrimiçi eğitime katılan yeni zabıta memurları, görevlerine ilişkin detaylı bilgi edindi.Haber Merkezi