Bitkisel üretimde kayıplara neden olan zararlı organizmalarla mücadelede kültürel, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve biyoteknik mücadele gibi farklı yöntem ve teknikler kullanılıyor.

Bu yöntemler arasında en çevre dostu ve sürdürülebilir olanı "biyolojik mücadele" olarak kabul ediliyor. Doğanın baskı mekanizmalarından yararlanılarak geliştirilmiş ve olumsuz etkileri yok denecek kadar az olan biyolojik mücadelede bitki ve hayvan popülasyonları doğal düşmanlar tarafından baskı altında tutuluyor.

Kimyasal mücadelede kullanılan pestisitler çeşitli olumsuzlukları beraberinde getirirken biyolojik mücadelede kullanılan etmenler doğal olarak var olduğundan herhangi bir soruna yol açmıyor.

DESTEKLER PEYDERPEY ARTTI

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, bitkisel üretimde zararlı organizmalarla mücadelede zirai ilaç kullanımının azaltılması, kalıntının önlenmesi ve ekosistemin korunması amacıyla biyolojik ve biyoteknik mücadeleye öncelik veriyor. Bu kapsamda 2010'dan beri tarımsal desteklemeler kapsamında bu alanda destek sağlanıyor.

Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteğinin başlangıcından bu yana üreticilere toplam 184 milyon lira ödeme yapıldı. Söz konusu destekler bu yıl yüzde 100 artırılarak dekar başına örtü altı üretimde 1.700 liraya yükseltildi. Açık alanda paket olarak biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulayan üreticilere verilen destek de yüzde 100 artırımlı olarak dekar başına 580 liraya çıkarıldı.

TAGEM TARAFINDAN ALTERNATİF MÜCADELE

Bakanlığa bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından bitki zararlılarına karşı alternatif mücadele çalışmalarına ağırlık veriliyor. Bu kapsamda, Türkiye'de Akdeniz meyve sineğinin eradikasyonu ve baskılanması için kısır böcek tekniğinin uygulanmasına yönelik proje yürütülüyor. Bu sayede bitki zararlılarıyla kimyasal mücadele yapmaksızın zararlıların popülasyon yoğunluğu düşürülüyor.

Avrupa Sünesi Mücadelesinde Süne Tahmin Uyarı Sistemi Projesi kapsamında buğdayda kullanılmak üzere ilk kez tahmin uyarı modeli geliştirildi. Konya, Kırşehir ve Aksaray'da başarıyla kullanılan sistem, görüntü işleme yöntemlerinin entegrasyonuyla daha da geliştirilerek süne mücadelesinin daha az sayıda personel ve daha düşük maddi kaynakla yürütülmesi sağlandı.

TAGEM'e bağlı araştırma enstitüleri bünyesinde biyolojik mücadele etmenlerinin üretimi yapılarak bağda salkım güvesi, turunçgil kırmızı kabuklu biti, turunçgil unlu biti, süne gibi önemli zararlılara karşı doğaya salım çalışmaları gerçekleştiriliyor.?

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı