2021-1-RO01-KA220-HED-000023025 numaralı ve ‘Robotik Uygulama Yoluyla Matematik Başarısını Artıracak Harmanlanmış Öğrenme (BLWithRobotics)’ başlıklı Erasmus Plus projesinin çıktılarının paylaşıldığı ulusal etkinlik Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç, Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Mustafa İlker Gülcemal, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Projenin çıktıları, 180’nin üzerinde kurum içi ve kurum dışı paydaşların katılımıyla takip edildi.

Projenin ÇOMÜ yürütücüsü Prof. Dr. Hasan Arslan; projenin amaçları, hedefleri, entelektüel çıktıları, devam eden diğer Erasmus Plus projeleri ve üniversitemizde proje kültürünün artırılması konularında bilgiler sundu. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç ve Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Remzi Kıncal, araştırma projelerinin önemi ve proje kültürü üzerinde durdular. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya ise Erasmus Projelerinin öneminin yanı sıra BLWithRobotics projesinin öğrencilerin dijital eğitim konusunda kazanımlarını artırmada önemine vurgu yaptı.

Proje araştırmacıları Prof. Dr. Mehmet Kaan Demir ‘İlkokullarda adım adım uygulamalı öğrenme uygulamaları ve çevrimiçi öğrenme materyallerinin kullanımını içeren harmanlanmış öğrenme yaklaşımıyla tasarlanmış modüler müfredat’ hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Muzaffer Özdemir, ‘İlkokullarda matematik eğitiminde robotik kullanımı için senaryo tabanlı öğrenme/öğretme etkinlikleri içeren sanal bir video kütüphanesinin nasıl oluşturulduğu ve öğretmen adayları tarafından nasıl kullanılacağı’ hakkında bilgi verdi. Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Abalı Öztürk ise ‘Robotik Uygulamalarla Matematik Kaygısının Azaltılması’ başlıklı sunumunda videolarla ve öğrenci yorumlarıyla zenginleştirilmiş bir sunum yaptı. Öğretim Görevlisi Kadir Tunçer, ‘Harmanlanmış Eğitim ve Matematik Eğitiminde Robotik Uygulaması’ hakkında uygulamalı örnekler verdi.

Haber Merkezi