Biga Doğtaş ev sahipliğinde düzenlenen konferansa, akademisyenler, öğrenciler ve iş dünyasından temsilciler katıldı. Konferansın açılış oturumunda üniversite-sanayi iş birliğinin önemine vurgu yapılarak, “Üniversitelerimiz, sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde önemli bir rol oynandığı vurgulandı. Bu doğrultuda, sanayicilerimizle iş birliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmalara devam edildiği belirtilmiştir. İşletmecilik eğitiminin, günümüzde değişen ve gelişen dünya koşullarına ayak uydurmak zorunda olduğu ve bu doğrultuda, üniversitelerimiz ve sanayimiz iş birliğinde yürüttüğümüz çalışmalarla, işletmecilik eğitiminin geleceğe yönelik ihtiyaçlarını belirlemeye ve bu doğrultuda yeni yaklaşımların geliştirilmesinin altı çizilmiştir.

Konferans kapsamında, “İşletmecilik Eğitiminin Dünü”, “İşletmecilik Eğitiminin Bugünü” ve “İşletmecilik Eğitiminin Yarını” olmak üzere üç oturum gerçekleştirildi. Oturumlarda, işletmecilik eğitiminin geçmişten günümüze gelişimi, günümüzde karşı karşıya olduğu sorunlar ve gelecekte ihtiyaç duyulan beceriler gibi konular tartışıldı. Konferans, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin işletmecilik eğitiminin geleceği için ortak bir vizyon geliştirmeye yönelik çalışmalarının bir göstergesi olarak değerlendirildi. Konferansın sonunda, katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

Haber Merkezi