Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın başkanlığında, 2023 yılı Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Oturumu Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda görüşülen 2024 Mali Yılına ait Gelir-Gider Bütçesi, Gelir Ücret Tarifesi ve Tadilat imar planının kabul ve tasdiki ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün gündem maddeleri oy çokluğu ile kabul edildi. Siyasi parti ilçe temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar ve basın mensupları da toplantıya katıldı.

Haber Merkezi