Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdür vekili Murat Büyük, açılış konuşmasını yaptı.

 

İl Milli Eğitim Müdür vekili Murat Büyük” Bugün burada tüm katılımcılar olarak en temelde geleceği bilgisiyle şekillendirecek nesiller yetiştirmek amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Çağa uygun eğitim, gençleri sadece bireysel başarıları için değil; aynı zamanda toplum içinde değerli birer birey olarak yetiştirmek için de çok önemlidir. Bu bağlamda, çağın bilgisine hakim nesiller toplumsal sorumluluklarını yerine getirirken ahlaki değerleri de ön planda tutabilmelidir. Devletimiz ve Bakanlığımız, çocuklarımızın en iyi şekilde eğitilmesi ve geleceğe hazırlanmasına çok önem vermekte; bunun için de tüm imkanlarını seferber etmektedir. Bugün gerçekleştireceğimiz çalıştayımız da Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün bu konuya hassasiyet ile yaklaştığının bir göstergesidir.

Çalıştayımız, imam hatip okulları ve temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında din, ahlak ve değer alanında yapılan faaliyetleri kapsamaktadır. Bu faaliyetler arasında, imam hatip okullarının tanıtımı, program çeşitliliği, akademik başarı, sosyal sorumluluk, üst öğrenime hazırlık, meslek dersleri öğretimi gibi konuların yanı sıra, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ile din, ahlak ve değer alanı seçmeli derslerinin öğretimi, sosyal, kültürel ve toplumsal sorumluluk çalışmaları gibi konular yer almaktadır.

Bu konular kapsamında yapılacak olan çalıştayımızın, din öğretimindeki mevcut durumu değerlendirmek, gelecekteki hedefleri belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak içi gereken stratejileri geliştirmek noktasında önemli bir rol oynayacağına; din öğretimindeki sorun alanlarını tespit etmek, çözüm önerileri sunmak ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak için faydalı olacağına, çalıştaya katılan siz kıymetli katılımcıların, din öğretimine farklı bakış açıları, deneyimler, görüşler ve öneriler getireceğine inanıyorum.

Hepimizin ortak amacı, din öğretimini daha etkili, anlamlı ve Türkiye Yüzyılına yakışır bir hâle getirmektir. Bu amaçla, siz değerli katılımcıların, çalıştayın içeriğine ve sürecine aktif olarak katılmanızı, görüş ve önerilerinizi paylaşmanızı, soru ve eleştirilerinizi dile getirmenizi istirham ediyorum. Bu şekilde, çalıştayın verimliliğini ve kalitesini arttırabilir, din öğretimine katkı sağlayabiliriz.

Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyor, çalıştayın etkili ve verimli geçmesini temenni ediyorum”dedi.

Programa katılan Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk”Din eğitimi v eöğretimi alanında görev yapan kıymetli öğretmenlerimize, din adamlarımıza çok büyük vazifeler düşüyor. Bu vazife bilincinin sorumluluğu altında inşallah örnek nesiller yetiştirmek adına bu gün yapılacak çalıştayda alınacak olan kararların ilçemize, ilimize ve memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum”ded.       

Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi İl Çalıştayları Usul ve Esasları" doğrultusunda gerçekleştirilen il çalıştayında dört ayrı masada toplam on iki oturum gerçekleştirildi.

Lapseki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen çalıştaya, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Murat Büyük, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nimetullah Akın, Lapseki Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Çelik, ilçe milli eğitim müdürü Harun Çetin, ilçe müftüsü Rahmi Temiz, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Çalıştayda, imam hatip okulları, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında din, ahlak ve değer alanında yapılan faaliyetler, sorunlar, çözüm önerileri ve iyi uygulama örnekleri sunuldu ve tartışıldı. Çalıştay, sonuç bildirgesinin okunması ve katılımcılara katılım belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

 

Ercan Özçetin