Program açılışı AB ve Dış İlişkiler personeli proje yürütücüsü Dr. Meral Yavuz Kartal tarafından yapıldı. Programda projenin fikri çıktılarının tanıtımı ile proje kazanım paylaşımını AB ve Dış İlişkiler personeli proje koordinatörü Ozan Ceylan yaptı. Programda proje fikri çıktılarının tanıtımının yanısıra “Aktif Yaş Alma Olgusu” ile ilgili alanında uzman kişiler tarafından konuşma ve sunumlar gerçekleştirildi. Programda Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Mehmet Uğur Yavuz “Emeklilik Sonrası Sivil Katılım ve İstihdam” konusunda, Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü personeli Serdar Taşdemir de “Aktif Yaş Alma Sürecinde Sağlık Hizmetleri ve Hastane Hizmetleri” konusunda sunumlarını gerçekleştirdi. Programda ayrıca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personelleri Dr. Öğretim Üyesi Şefika Melike Çağatay “Yaş Almış Bireyler İçin Hayat Boyu Öğrenme ve Tazelenme Üniversiteleri” konusunda, Doç.Dr. Gülşah Şahin ise ÇOMÜ bünyesindeki “Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi” nin faaliyetleri hakkında konuşmalarını gerçekleştirdi.

Yoğun katılım gösterilen programa 100’e yakın katılımcı katıldı. Programa yaş almış bireyler, ilgili kamu kurumu personelleri ve üniversite öğrencileri katılım gösterdi. Katılımcılar program arasında projenin fikri çıktılarını inceleme fırsatı buldu. Katılımcılara ayrıca projenin yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında hazırlanan ürünler hediye edildi.

Haber Merkezi