Anadolu Hamidiye Tabyaları Fuaye Alanı Hangar Binası'nda düzenlenen lansman toplantısına Projenin tanıtım toplantısına, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Siyasi Parti Temsilcileri ve davetliler katıldı.

Proje Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Dilvin İpek, projenin başlangıcından bu yana gerçekleştirilen çalışmaları detaylı bir şekilde paylaştı.

Proje, Çanakkale'yi yeşil bir çevre ile buluşturarak sürdürülebilir bir kalkınma modeli oluşturmayı ve üniversiteler ile yerel aktörler arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Yeşil bilincin öne çıktığı bu proje, bölgesel ve uluslararası düzeyde çevre konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

"Bir sorumluluğumuzun olduğunu düşünüyoruz"

Lansmanda konuşan Proje Yürütücüsü Do. Dr. Erdal Eroğlu, “İklim değişikliği küresel ısınma havası, toprak kirliliği, yurt içi bir kaybı gibi birçok ekolojik sorunlar günümüzde gündelik yaşamımızda önemli ölçüde yaşamlarımızı etkiler hale geldi. Uluslararası bir toplantıda katılmış olduğumuz konferansın  açılış konuşmasını yapan bir profesör   şöyle bir ifadede bulunmuştu ‘Şu anda bir araya gelmemizin temel nedeni gelecek nesillere yani çocuklarımıza ve onların çocuklarının yüzleşeceği çevresel sorunlara çözülebilmek değil, babalarımızın ve onların babalarının aslında çözüm üretmesi gerektiği ama üretemediği birtakım çevresel sorunlarla bugün yüzleştiğimiz için buradayız’ demişti. Dolayısıyla çevre sorunu gelecek sorumluluk olarak karşımız çıkıyor. Bugün içerisinde yaşadığımız dünyada bizzatihi gündelik yaşam tehlikelerle karşımızda duruyor. Dolayısıyla hepimizin ortak sorumluluğu bu bağlamda üniversitemize kentimize Çanakkale ilimize bir sorumluluğumuzun olduğunu düşünüyoruz. Bu sorumlulukla biz üniversite olarak tek başına kentimizdeki tüm yerel aktörlerle, kamu kurumlarıyla, belediyemize, sivil toplum kuruluşlarıyla, özel sektör, iş sanayi çevresiyle birlikte kentimizi daha yeşil bir kente çevirmek amacıyla iş birliği geliştirmek üzere bu sorumluluğu paylaşmak istiyoruz. Üniversiteler neden önemlidir? üniversiteler geleceğin mühendislerini, geleceğin doktorlarını geleceğin iş insanlarını eee Birçok faaliyette bulunacak olan öğrencileri yetiştiren en önemli aktörler örneğin biz kişisel idari bilimler fakültesi olarak geleceğin politika yapıcıları ve kamu karar alma süreçlerinde biraz özel sektör yönetici süreçleri içerisinde yer alacak olan birçok öğrenci yetiştiriyoruz. Üniversite eğitimimizde değişen dünya düzenine uygun bir şekilde bir program bekleme sorumluluğumuz bulunmakta. Örneğin şöyle düşünelim. Yetiştirmiş olduğumuz öğrencilerin İsa Yardım Fakültesi'nde politika yapılı süreçte karar alma süreçlerinde yer alırken farkındalığı veyahut da içten teknoloji farkındalığı ve benzeri birçok farkındalıklardan ve okur yazarlıklardan yoksul bir şekilde yetiştirdiğimizi o öğrencilerimizin alacağı kararlarda elbette bunların eksikliğini hissediyor olacağız. Dolayısıyla üniversite olarak değişen dünya ve gerekleri doğrultusunda biz yeşil konularla, kişisel dönüşüm konularda müfredatımızı ve programımızı bu anlamda revize ederek bu sorumluluğumuzu yerine getirmek durumundayız” dedi.

 

Dünyanın en büyük açık hava müzesinden biri olan tarihi alan başkanlığı olarak çevre projesi içinde yer almanın önemli olduğunu ifade eden Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Son dönemlerde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitemizin bu tür kaliteli çalışmaların  sürdürebilmesinde destek olacağımızı bir kez daha ifade etmek isterim.  Bu tür çalışmalarda üniversitemize ve bu projeyi hayata geçiren akademisyenlerimize çok teşekkür ederim. Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak Dünyanın en büyük açık hava müzesi olan ve çevreye duyarlı olan, çevreye duyarlı bir kurum olarak  bu çalışmanın sonuçlarından faydalanmak  istediğimizi  ve özellikle değişik alanlarda  saygın akademisyenlerimizle mesai  yaptığımız için bir kez daha  teşekkür ederim” diye konuştu.

 

Yeşil dönüşümün önemine yönelik açıklamalarda bulunan ÇOMÜ Rektörü Prof. De. Cüneyt Erenoğlu, "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak ‘Sürdürülebilir Yeşil Kalkınmada Ekoloji Bilinci: Üniversiteler ve Yerel Aktörlerin İşbirliği’ başlıklı Erasmus + KA 220 HED projesinin tanıtım toplantısında sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Dünyamız, iklim değişikliği, çevre kirliliği, biyoçeşitlilik kaybı gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunlara karşı mücadele etmek için sürdürülebilir yeşil kalkınmaya geçiş yapmamız gerekmektedir. Sürdürülebilir yeşil kalkınma, çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir kalkınma modeli olarak ifade edilebilir. Sürdürülebilir yeşil kalkınma, sadece çevreyi korumak için değil, aynı zamanda ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı da sağlamak için gereklidir. Sürdürülebilir yeşil kalkınma, yeni iş fırsatları yaratabilir, istihdamı artırabilir ve gelir eşitsizliğini azaltabilir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak, sürdürülebilir yeşil kalkınmaya geçişi desteklemek için çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Bu kapsamda, üniversite yerleşkelerimizde sürdürülebilirlik uygulamalarına öncülük etmekteyiz. Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanlarında koordinatörlükler ve öğrenci kulüpleri oluşturuldu. Özellikle bu alanlardaki dış kaynaklı fonlardan üniversitemiz ve kentimiz yararına yararlanmak adına alt çalışma grupları somut proje fikirleri üzerinde çalışmakta.  Son olarak akdeniz havzası sınır ötesi çağrısında 1 proje ile koordinatör 9 proje ile  ortak olarak yer almak üzere çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürmekteyiz.  Yerleşkelerimizde enerji verimliliği, atık yönetimi, su tasarrufu gibi konularda önemli çalışmaları başlatmış durumdayız. Ayrıca, öğrencilerimizi çevre bilinci konusunda bilinçlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz.   Bugün burada lansmanı yapılan proje de, sürdürülebilir yeşil kalkınmaya geçişi desteklemek için önemli bir adımdır. Proje, üniversiteler ve yerel aktörler arasında işbirliğini teşvik ederek, çevre bilincini artırmayı ve sürdürülebilir kalkınma uygulamalarını yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. Proje ekibini ve projeye destek veren tüm paydaşları tebrik ediyorum. Projenin başarılı olacağına inanıyorum. ‘Sürdürülebilir Yeşil Kalkınmada Ekoloji Bilinci: Üniversiteler ve Yerel Aktörlerin İşbirliği’ başlıklı Erasmus + projesinin kentimize ve üniversitemize yönelik başarılı çıktılarının ve nihai sonuçlarının olmasını, sonrasındaki nitelikli iş birliği ve projeye öncelik etmesini diliyorum” dedi.

Tuğba Kulasoy