İl Genel Meclisi 2021 yılı bütçesine göre Lapseki ve 40 köyüne toplam 900 bin TL ödenek ayrılmıştı. Valilik 900 bin liralık bütçeyi onaylamadı. Tartışmalı olan bütçe dağılımına ilişkin detaylar belli oldu.
Çanakkale İl Genel Meclisinde 2021 yılı İl Özel İdaresi Bütçesi görüşmeleri uzun bir süre devam etti. İl Genel Meclisi Bütçe Komisyonu tam iki hafta ilçelerin bütçelerini el almıştı. 2021 yılı performans raporuna göre Çanakkale merkezde bulunan 52 köy için 2 milyon 610 bin TL, Lapseki İlçesinin 40 köyü için 900 Bin TL, Ayvacık ilçesinde bulunan 64 köy için 1 milyon 350 Bin TL, Bayramiç İlçesinin 75 köyü için 1 Milyon 500 Bin TL, Biga İlçesinin 108 köyü için 2 Milyon 900 Bin TL, Çan İlçesinin 65 köyü için 1 Milyon 319 Bin 779 TL, Eceabat İlçesinin 12 köyü için 560 Bin TL, Ezine ilçesinin 49 köyü için 990 Bin TL, Gelibolu İlçesinin 26 köyü için 1 Milyon 200 Bin TL, Yenice İlçesinin 76 köyü için 700 Bin TL ödenek ayrılmıştı.
Kabul edilen bütçeye göre; bu ilçelere ayrılan ödeneğe kısa adı KÖYDES olan Köylerin Alt Yapısını Destekleme Projesi ödenekleri dahil edilmeyerek düzenleme yapılmıştı. Bütçede ilçelere ayrılan  paylar ise büyük tartışmalara neden olmuştu.

AK PARTİ VE MHP CHP’Yİ SUÇLAMIŞTI
Çanakkale İl Genel Meclisinin 27 Kasım’da yapılan oturumunda 2021 yılı Performans planı mecliste görüşülmüştü.
AK Parti Çanakkale İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Bülent Korkmaz ve MHP Çanakkale İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Enver Koç CHP’yi suçlayarak 2021 yılı Performans planının dağılımının “Hakka, Hukuka, Adalete Uymayan Bir Performans Programı” olduğunu iddia etmiş, özellikle Yenice’ ye ayrılan payın çok düşük olduğu savunmuştu. CHP İl Çanakkale İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Güneş Pehlivan’ da bu iddialara 30 milyonluk bir miktarı yatırım ihtiyacına göre adaletli şekilde dağıttıklarını ifade ederek yanıt vermişti.
2021 yılı Performans Raporu AK Parti ve MHP İl Genel Meclisi üyelerinin red, CHP’li İl Genel Meclisi üyelerinin kabul oyu ile oy çoğunluğu ile kabul edilmişti.

DETAYLAR AÇIKLANDI
Tartışmalı geçen Plan Bütçe görüşmelerinin ardından bütçe valiliğe iletilmişti. Valiliğe giden Lapseki dahil Çanakkale’nin 12 ilçenin Plan Bütçe Raporu onaylanmayarak geri yollandı. Onaylanmayan bütçe dağılımının detayları belli oldu.
Çanakkale İli Lapseki ilçesi 2021 mali yılı il özel idare bütçesinden yapılması planlanan işlerin müdürlüklere göre dağılımı 900,000 TL olarak belirlenmişti. İşte açıklanan detaylar:
‘’YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ: 350,000TL
Taş yapım işi: Kangırlı Köyü: 100,000TL, Kırcalar Köyü: 60,000TL, Adatepe Köyü: 70,000TL, Gürece Köyü meydan düzenlemesi işi : 70,000TL, Üçpınarlar Köyü meydan düzenlemesi işi: 50,000TL
SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 250,000TL
Kızıldam Köyü içme suyu sondaj işi:125,000 TL, Karaömerler Köyü içme suyu sondaj yapım işi: 125,000TL
YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ: 60,000TL
Güvenlik kamera sistemi kurulma işi: Yenice köyü: 10,000 TL, Subaşı Köyü: 10,000TL,Kangırlı Köyü: 10,000TL, Gökköy Köyü: 10,000TL, Şevketiye Köyü:10,000TL, Dişbudak Köyü: 10,000TL,240,000TL Kaymakamlık kullanımına sunulmak üzere ayrıca yerleştirilecektir.’’
Buna göre; İl Genel Meclisi Plan Bütçe Komisyonu toplanarak 2021 bütçesini yeniden görüşecek.  Meclisin önünde ise iki seçenek var: Ya bütçe aynı haliyle tekrar valinin onayına gönderilecek ya da bütçe dağılımı yeniden düzenlenerek tekrar onaya sunulacak. 

İL GENEL MECLİSİ CHP GRUBUNDAN AÇIKLAMA
Bütçe’nin Vali Aktaş tarafından geri gönderilmesi üzerine İl Genel Meclisi CHP Grubu, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:
“Hızlı karar alıp hızlı çözümler üretmek” mazereti altında 97 yıllık demokrasi, 140 yıllık parlamento tarihi olan bir ülkenin parlamenter demokrasi kültürünü ve rejimini, çoğulcu demokrasinin ilke ve değerleri pahasına, tek güç ve menfaat odağı olabilmek için değiştiren, “bürokrasiyi azaltacağını” taahhüt eden anlayışın, İl Genel Meclisimizin bütçe çalışmalarına ve kararlarına bürokratik kılıf ve engellerle ket vurmaya çalışmasını esefle karşılıyoruz.

İl Özel İdaresinin 2021 mali yılında 145 milyon 950 TL bütçesi mevcuttur. 2020 yılı içinde tespit edilen ihtiyaç ve talepler doğrultusunda, İdare tarafından hazırlanan mevcut performans programına “eklenmek üzere” köylerimizde artı değerler kazandırmak adına hazırlanmış olan Plan ve Bütçe komisyonumuzun raporu Cumhuriyet Halk Partisi grubunun kabul ve diğer grupların red oyu ile meclisimizden geçmiştir. AKP grubu söz konusu komisyon raporunda önerilen proje ve hizmetlerin yapılmasına “evet”, bu hizmetlerin Performans Programına eklenmesine “hayır” oyu vermek istediklerini belirterek raporun ikiye ayrılarak oylanmasını istemişlerdir. Raporun bölünmez bir metin olduğu gerekçesiyle iki kısımda oylanması talebi kabul görmeyince tamamına red oyu vermişlerdir. Savunulan fikrin özü bundan ibarettir. Yapılmak istenen ek proje ve hizmetlere kabul oyu vermek, ancak performans programına dahil edilerek hayata geçirilmesini engellemek için her türlü yolu deneyerek seçmeni manipüle etmek isteyen bir siyasi etik anlayışından nasıl kamu yararı beklenebilir?
İdarenin hazırlamış olduğu performans programına “ek” katkılarda bulunmak, kırsal bölgelerimizin ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması için çalışmak her meclis üyesinin görevidir. Bu ihtiyaçların karşılanması önüne bürokratik engeller koymak, idareyi tahakküm altına almak hangi demokrasiyle, hangi kamu hizmet anlayışıyla açıklanabilir?
İl Özel İdaresinin ilgili birimlerine edilen şahsi telefonlarla, İdarenin yol ağında olmayan yollarda, yetki dahilinde bulunmayan sahalarda İdarenin kaynaklarının kullanımının hesabı verileceği, köylerimizde artı değer üretmek adına yapılmak istenen ek hizmet ve projelere destek verileceği yerde bütçenin siyasi şov malzemesi yapılmasına Çanakkale halkı izin vermeyecektir.
Hatırlatırız ki bütçenin siyaseti olmaz, siyasetin bütçesi olur. Mevcut siyasi iktidarın reva gördüğü İl Özel İdaresi bütçeleri ise adaletsizliğin en büyük örneklerinden biridir.
Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı Denetim Raporlarına göre bir günde ortalama 10 milyon TL harcayan sarayın altı günlük masrafı, Köydes payı ve İl Özel İdare yatırım bütçesinin bir yıllık toplamına denk düşmektedir.

İl Özel İdarenin Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün 2021 mali yılındaki ihtiyacı 31.800.000 TL olmasına rağmen, İdarenin hazırladığı teklifte ancak 4.225.000 TL ayrılabilmiş olup bu kalem meclisimizin kararıyla 4.990.000 TL’ye yükseltilmiştir.
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün ihtiyacı 90.774.000 TL iken, idarenin teklifi 12.939.000 TL olmuş, İl Encümeni tarafından hedef 17.379.500 TL olarak belirlenmiş, meclisimiz bu teklifi 17.559.500 TL olarak artırmıştır. İdari birimlerimizin kamu hizmetlerini daha etkin ve etkili olarak yürütebilmesi için birimlerimizin kaynak ihtiyacı sağlanmalıdır. Birimlerimizin talep ettiği ihtiyacın ancak %18’ine cevap verebilen kamu kurumu gerçeği ortadadır. Türkiye’nin vergi gelirlerinden yoksun 51 Özel İdaresi de kaynak yönünden aynı sorunu yaşamaktadır. Tunus’a 5 milyon dolar hibe edebilen zihniyet, yerel kamu kurumlarının bütçesi için hiçbir adım atmıyorsa bunun adı uluslararası işbirliği veya dayanışma değil, halk düşmanlığıdır. Halkla ve demokrasiyle arasına duvarlar ören genel iktidara tabii olanlar, köylerimizin basit ihtiyaçlarının giderilmesi çabamızı var gücüyle engellemeye çalışmak yerine kaynak ihtiyacını çözmek için somut adımlar atmalıdır.
Bununla birlikte, Meclisimiz 2020 mali yılı için hazırlanan, oybirliğiyle meclisten geçen, Vali tarafından onaylanan ve başarıyla uygulanan İl Özel İdare bütçesinde izlenen yöntemle 2021 mali yılı bütçe çalışmalarını yürütmüştür. Geçen yılın rakamsal ifadelerinden farklı olarak idare tarafından 3.500.000 TL olarak ayrılan, Valilik kullanımındaki misafir ağırlama giderlerinin 2 milyon TL’sini diğer yatırım hizmet birimlerine aktararak misafir ağırlama gideri olarak 1.500.000 TL bırakmıştır. 3 yıldır aynı bütçeyle çalışmakta olan, göreve geldiğimizden beridir ek bütçe desteği bulunmayan, hatırlı(!) şirketlerden 25 milyon TL’yi bulan alacaklarını tahsil etmeyen İl Özel İdaresinin misafir ağırlama veya yılda 800 milyon TL ciro yapan Acun medyanın tv şovlarına sponsor olmak yerine köylerimizin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için böyle bir hakkaniyet dengesi kurulmuştur.
2021 mali yılında mevcut bütçenin yaklaşık %10’uyla ifade edilebilecek ek hizmetler yapma önerimiz çeşitli karalamalarla engellenmek istenirken soruyoruz; Gestaş şirketi gemi adedini ve borç miktarını dahi belirtmeksizin İl Özel İdaresinden gemi alımı için borca kefalet talep ettiğinde bu küçük hesaplar neredeydi?
6 ay süresince 4 kez iade edilen, 5 defa “gemi alımını desteklediğimizi ancak yeterli bilgi ve belge ibraz edilmeksizin İl Özel İdaresini vadesini ve miktarını bilmediğimiz bir borç yükü altına sokarak kamuyu mali sorumluluk altına sokamayacağımızı” ifade ederek reddettiğimiz kefalet talebine karşılık bizler siyasi tehditleri göğüslemekten kaçınmadık ve İl Özel İdaresini Gestaş’ın talep miktarını hala bilmediğimiz borcuna kefil etmedik. Bunun üzerine Gestaş’ın kendi öz kaynaklarıyla gemi alabildiğine, İl Özel İdaresinin kefalet yükü altına girmesine aslında ihtiyaç bulunmadığına hep birlikte şahit olduk.

2021 mali yılında köylere yapılmak istenen yolları, su depolarını, çocuk parklarını çok görenler, ne alınacak gemi sayısı ne de borç miktarıyla ilgili resmi belge bulunmaksızın bir borca İl Özel İdaresi tarafından gözü kapalı kefil olma ısrarını nasıl izah edecek?
Sayın Gestaş Genel Müdürünün, her ne kadar bahsi geçen yöntemlerin ne olduğuna açıklık getirilmese ve kamuoyunda bu yöntemlerin haksız rekabet yaratan, diğer hat sahibi şirketlerin hat izni yenileme başvurusunu kasıtlı olarak sürüncemede bırakan, siyasi baskıya konu olan yöntemler olup olmadığına dair bazı tartışmalar yaratsa da, basın tanıtımında “Kendi yöntemlerimizle çözdük” şeklindeki ifadesinden anlaşıldığı üzere, İl Özel İdaresini borca kefalet sorumluluğu altına sokmaksızın gemi satın alınmasının olanaklı olduğu, Meclis grubumuzun süreçteki tutumunun haklılığı bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Aynı şekilde 2021 mali yılı bütçesi ve performans programında tarafımızdan önerilen ek hizmetlerin her türlü siyasi tehdit ve karalamaya rağmen İl Özel İdaremizin ilgili birimlerinin başarılı çalışmasıyla altından kalkabileceği, hayata geçirilebileceği ve bu çalışmaların köylerimize artı değerler katacağı da görülecektir. Basına ve kamuoyuna saygılarımızla."
 
Tuğba Kulasoy