AK Parti grubundan yapılan ortak açıklamayı AK Parti il genel meclis üyeleri Halil Özer ve Hasan Engin Facebook hesaplarından yayınladılar.

Çanakkale Valimiz tarafından İl Genel Meclisimize tekrar görüşülmek üzere iade edilen 2021 Yılı Bütçesi’ni ve 2021 Yılı Performans Programı’nı bugün tekrar görüştük.
Vali Bey’in iade gerekçelerinde belirttiği hususlara ilaveten daha önce red oyu verdiğimiz 2021 Yılı Performans Programı’ndaki adaletsiz dağıtım, CHP’li Üyeler tarafından bu sefer de 2021 Yılı Bütçesi’ne de teşmil edilip alınınca itiraz etmiş olduğumuz sıkıntılı durumun vehameti ve fecaati daha da artmış oldu.

Bütçe tekniğine uygun olmayan ve adaletsiz bir dağıtımın yapıldığı, nokta atışı belirtilen işlerin nasıl tespit edildiği, hangi kriter ve oranların esas alındığı, belirtilen işlerin birim fiyatlarının esas alınıp somut olarak içinin doldurulmadığı, kısacası hiçbir somut veri, bilgi ve belgeye dayandırılmayan ve yapılacak işlerin afaki olarak ifade edilmesinden öteye geçmeyen bir bütçe ve performans programı önümüze getirildi.

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na göre İl Genel Meclisi  Vali tarafından hazırlanan bütçe tasarısını aynen veya değiştirerek kabul eder. Bütçede değişiklik yapılması hususu sadece 2021 Bütçesi’nde gündeme gelmiş bir husus değildir. Bundan önceki yıllarda hatta AK Parti Grubu’nun İl Genel Meclisi çoğunluğunu elinde bulundurduğu dönemlerde dahi Vali Bey tarafından gönderilen bütçe tasarısının aynen değil değiştirilerek kabul edildiği yıllar olmuştur. Genellikle de geçmiş yılların tamamında bütçe taslağı üzerinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler de Meclis Üyeleri ve Çanakkale İl Genel Meclisi’nde grubu bulunan bütün Siyasi Partiler’le görüşülerek büyük bir konsensus ve uyum içerisinde gerçekleştirilmiştir. Ancak sırf kanundan doğan bu değişiklik yetkimizi kullanacağız diye, sırf kendi egomuzu tatmin etmek uğruna kendimizi ispat etme gayretine girip bütçe yapma tekniğine uygun olmayan yollara tevessül ederek tabiri caizse züccaciye dükkanına giren fil gibi her şeyin yerle yeksan edilmesine de göz yumamazdık.
CHP Grubu’nun bu uzlaşmaz tavrı her türlü çağrımıza ve girişimimize rağmen sonuçsuz kaldı.
 
Bu sebeple Çanakkale İl Genel Meclisi AK Parti Grubu olarak ilçeler arasında adaletsiz dağıtım yapıldığını gördüğümüz Çanakkale İl Özel İdaremizin 2021 Yılı Bütçesi’ne ve 2021 Yılı Performans Programı’na red oyu verdik.
CHP il genel meclisi grubunun adaletsiz ve uzlaşmaz bu tavrını Çanakkale kamuoyunun takdirine bırakıyoruz
 
Ercan Özçetin